Contemporanea
Jaargang XXXIX Jaar 2017 Nummer 1

Tijdschriften

WT 76:1 (2017)

Voorwoord

  • Bruno De Wever, Het nieuwe franskiljonisme spreekt Engels

Bijdragen

  • Kris Humbeeck, Cyriel Buysses kritiek van de Vlaamse beweging of de politieke betekenis van de roman ’n Leeuw van Vlaanderen (1900)

Forum

  • Bruno De Wever & Andreas Stynen, Nationale onverschilligheid, een uitdaging voor nationalisme-onderzoek? Een internationale workshop en een gesprek met Miroslav Hroch
  • Machteld De Metsenaere, Juryverslag Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis 2016
  • Antoon Vrints, De Vlaamse Onderwijsraad zet de deur wagenwijd open voor de verengelsing van het hoger onderwijs

Nieuwe uitgaven

Recensies

  • Kris Humbeeck, Kevin Absillis, Janneke Weijermars (red.), m.m.v. Valerie Rousseau en Maxime van Steen, De Grote Onleesbare. Hendrik Conscience herdacht [Ludo Stynen]
  • Filip Fierens, Ghisleen Verdickt 1883-1926. Leven en dood van een schilder [Nico Van Campenhout]
  • Catherine Merridale, Lenin in de trein. De reis naar de revolutie [Nico Van Campenhout]
  • Sytze van der Veen, Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830. De droom van Willem I [Antoon Vrints]
  • Filip De Pillecyn Studies XI. Jaarboek van het Filip De Pillecyncomité [Dirk Rochtus]