Contemporanea
Jaargang XXXIX Jaar 2017 Nummer 1

Voorwoord

Vereniging

Joris Vandendriessche en Vincent Genin

Beste lezer,

Het doctoraatsonderzoek in de Nieuwste Geschiedenis bestrijkt een breed terrein: van spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog – een leemte in de Belgische historiografie, zo stelt Élise Reszöhazy – tot de architectuur en (miskende) diversiteit van de Antwerpse suburbs in het werk van Laura May. Contemporanea laat beide onderzoeksters aan het woord en besteedt ook aandacht aan vier proefschriften die intussen in boekvorm werden gepubliceerd in de recensierubriek.

We maken kennis met een nieuwe docente in Antwerpen, Roschanack Shaery-Yazdi, en haar onderzoek naar de recente geschiedenis van de islamwereld. In de rubriek ‘Geschiedenis Online’ presenteren de onderzoekers van het CARHOP de Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier en Belgique en lanceren een oproep om bij te dragen tot dit digitale initiatief. In ons archievenoverzicht, tot slot, belichten we enkele aanwinsten van het Amsab-ISG en het CArCoB, en besteden we bijzondere aandacht aan het rijke archief van het Willemsfonds in het Liberaal Archief.

Veel leesplezier!

- Joris Vandendriessche en Vincent Genin

Webreferenties

  1. spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-review-fr-elise-rezsohazy
  2. Antwerpse suburbs: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-review-nl-laura-may
  3. Roschanack Shaery-Yazdi: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-aan-het-woord-interview-met-roschanack-shaery-yazdi
  4. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier en Belgique: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-geschiedenis-online-dbmob
  5. Amsab-ISG: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-archieven-kort-amsab
  6. CArCoB: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-archieven-kort-carcob
  7. Willemsfonds: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-archieven-lang-willemsfonds