Werkleider/Tenure Track Professor (m/v/x) in het domein “België & de Koude Oorlog”

Het Rijksarchief/CegeSoma en de KU Leuven werven een Werkleider/Tenure Track Professor (m/v/x) in het domein “België & de Koude Oorlog” aan voor de FED-tWin Belcowar. De vacaturetekst vindt u hier.

The State Archives of Belgium and KU Leuven recruit a Work Leader/Tenure Track Professor (m/f/x) in the domain “Belgium & the Cold War” for the FED-tWin Belcowar. The vacancy text can be found here.