×

Message d'erreur

  • Warning : Illegal string offset 'header' dans bvng_publicatie_header_view() (ligne 797 dans /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice : Array to string conversion dans bvng_publicatie_header_view() (ligne 797 dans /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Warning : Illegal string offset 'header' dans bvng_publicatie_header_view() (ligne 807 dans /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice : Array to string conversion dans bvng_publicatie_header_view() (ligne 807 dans /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).

Liberaal Archief

Sébastien Baudart

Archief Lucienne Herman-Michielsens

Lucienne Michielsens (Herman-Michielsens na haar huwelijk in 1951 met arts Jacques Herman) werd geboren te Gent op 13 maart 1926 en groeide op in een klassieke liberale familie. Na haar studies (stedelijke normaalschool, licentiaat in de criminologie, doctor in de rechten) werd ze bestuurssecretaris bij de juridische dienst van het ministerie van Wederopbouw en in 1953 directeur in het ministerie van Openbare Werken. In 1966 werd ze lid van het partijbureau van de PVV, van 1973 tot 1977 was ze samen met Herman De Croo ondervoorzitter van de partij.

Brief van de Senaat aan Lucienne Herman-Michielsens betreffende haar benoeming tot senator (11 mei 1977)

In 1977 werd ze gecoöpteerd als senator, een functie die ze bleef uitoefenen tot 24 november 1991. In 1983 volgde ze haar mentor Herman Vanderpoorten (op wiens kabinet ze gedurende de jaren 70 gedetacheerd was geweest) op als PVV-fractievoorzitter in de Senaat. Lucienne Herman-Michielsens trok zich om gezondheidsredenen in 1991 terug uit de politiek. Ze overleed te Gent op 22 januari 1995.

Het meest bekend is haar strijd voor de legalisering van abortus. Na enkele mislukte pogingen werkte ze samen met socialist Roger Lallemand (1932-2016) een voorstel uit, dat op 6 maart 1986 in de Senaat werd ingediend. Op 6 november 1989 keurde de Senaat de wet goed, de Kamer volgde op 29 maart 1990. Haar andere activiteiten in de Senaat bestreken vele terreinen: de grondwettelijke erkenning van de vrijzinnigheid, het wetsvoorstel op het gezamenlijk belasten van de samenwonenden, het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie betreffende de werking van de ziekenfondsen, de wetgeving op de OCMW’s, de reglementering van de klinische biologie, de harmonisering van de pensioenregelingen, de wetten op de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wetten op adoptie en afstamming, het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en uiteraard de staatshervorming, waar ze vooral een bemiddelende rol op zich nam zonder te willen raken aan een aantal Vlaamse verworvenheden zoals de taalgrens of de rand rond Brussel.

Tekst van een toespraak over abortus, gehouden door Lucienne Herman-Michielsens te Oudenaarde op 2 december 1988 (21 november 1988)

Het archief van Lucienne Herman-Michielsens bestrijkt de periode 1939-1993 en heeft een totale omvang van 28,5 strekkende meter. Het grootste deel ervan (17,5 strekkende meter) heeft betrekking op haar zeer diverse activiteiten in de Senaat, met veel aandacht voor de abortuswetgeving en andere ethische thema’s. De dossiers bevatten telkens een combinatie van aantekeningen, teksten van tussenkomsten of wetsvoorstellen, brieven van o.a. collega’s en drukkingsgroepen en diverse documentatie rond de behandelde onderwerpen.

Daarnaast vindt men in het archief ook stukken m.b.t. de korte periode (18 mei - 7 oktober 1980) waarin ze staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap was, bevoegd voor onder meer de werking van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de integratie en het onthaal van migranten, het gehandicaptenbeleid, de jeugdbescherming en de sociale hulp aan (ex-)gedetineerden.

Ten slotte bevat het archief ook nog stukken m.b.t. de PVV/VLD, m.b.t. verkiezingscampagnes en regeringsvormingen, m.b.t. de PVV-Vrouwen, de Socio-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen en diverse (al dan niet) liberale organisaties waarin ze actief was, briefwisseling (privé, dienstbetoon en diverse politieke kwesties) en stukken m.b.t. haar studies en gezin.
De inventaris is te raadplegen op de website van het Liberaal Archief. De raadpleging van het archief is aan beperkingen onderworpen en is enkel mogelijk na toestemming door een verantwoordelijke van het Liberaal Archief.

- Sébastien Baudart

Webreferenties

  1. website van het Liberaal Archief: www.liberaalarchief.be