Contemporanea
Tome XLII Année 2020 Numéro 4

Revues

Vereniging

Nelleke Teughels

Beste lezer,

Met dit laatste nummer van 2020 willen we dit bijzondere jaar in schoonheid afsluiten. Deze editie van Contemporanea toont opnieuw aan dat het doctoraatsonderzoek in de Nieuwste Geschiedenis een breed terrein bestrijkt: van onderzoek naar de advocatuur tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog – een leemte in de Belgische historiografie, zo stelt Fanny Verslype – tot de studie van de Antwerpse universiteitsgeschiedenis door Alexia Coussement.

In de rubriek ‘Aan het woord’ maken we kennis met Samuel Vermote, die sinds oktober 2018 als doctoraatstudent werkt aan de School of European Languages, Culture and Society (SELCS), deel van University College London. Hij bestudeert er de ervaringen van lesbische vrouwen met kunstmatige inseminatie in Groot-Brittannië tijdens de jaren zeventig en tachtig. Daarnaast vindt u een overzicht van nieuwe archiefaanwinsten – met bijzondere aandacht voor de Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven/Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises (VVBA-AVAE) – en enkele boekrecensies.

Vanaf dit nummer nemen we in ons overzicht van de inhoudstafels van de tijdschriften in ons vakgebied ook die van Koorts, het nieuwe erfgoedmagazine van KADOC, op.

Uitzonderlijk sluiten we het jaar niet af met de lijst van masterscripties die het voorbije jaar in ons vakgebied werden verdedigd. Aangezien verschillende universiteiten, omwille van de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar, hun studenten toelaten hun masterscriptie in december of januari in te dienen, stellen we dit overzicht uit tot het eerste nummer van 2021.

De hele redactieploeg wenst u een fijne eindejaarsperiode toe en een gezond en hoopvol nieuw jaar!

- Nelleke Teughels

Webreferenties

  1. School of European Languages, Culture and Society: https://www.ucl.ac.uk/european-languages-culture/