Overzicht

Vacation : poste de premier assistant (H/F/X), dans le domaine de l’Histoire publique numérique et de la Méthodologie de l’histoire rattaché au Département des Sciences historiques.

Vacation : poste de premier assistant (H/F/X)

Domaine de l’Histoire publique numérique et de la Méthodologie de l’histoire rattaché au Département des Sciences historiques.

Entrée en fonction : 01/10/2024

Grant for activities for PhD's and postdocs in 2024

Grant for activities for PhD’s and postdocs in 2024

In het kader van het OJO-Besluit (Omkadering Jonge Onderzoekers) stelt de Vlaamse regering financiering ter beschikking van de Vlaamse universiteiten voor het organiseren van activiteiten m.b.t. de training en loopbaanontwikkeling van jonge onderzoekers, met name doctorandi en postdocs.

Postdoc fellowships at the Department of Social Sciences – University of Naples Federico II (Naples, Italy)

Postdoc fellowships at the Department of Social Sciences – University of Naples Federico II (Naples, Italy)

National Project PRIN 2022 : Imperial Entanglements: Latecomer Colonial Empires and the “Politics of Comparison” (1880s- 1940s)

Prin