Overzicht

Call for Papers: Popular educational and reformist social initiatives (Liberaal Archief 10/02/2017)

Conference New perspectives on popular educational and reformist social initiatives and movements in Belgium and the Netherlands during the long 19th century

Liberaal Archief, Ghent, 10 February 2017.

The long nineteenth century saw the organization and development of a series of initiatives that tried to improve and elevate the material and mental state of

Symposium & tentoonstelling: De wereld van de zuidelijke geleerden (1815-1830)

De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)

De rol van de heropgerichte Académie royale des Sciences et Belles - Lettres de Bruxelles (1816)

18 november 2016 vanaf 9:30 u - Paleis der Academiën

200 jaar geleden werd onder Willem I de Brusselse Academie voor Wetenschappen en Letteren (her)opgericht.

Colloquium – Sport als spiegel van de samenleving

“Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven”. Met deze boutade in het achterhoofd organiseert het Liberaal Archief in het najaar van 2016 een aantal evenementen rond de maatschappelijke rol van sport. Ankerpunt hiervoor is de tentoonstelling Archief Sportief! Sporthistorische verkenningen in de collectie van het Liberaal Archief die op 15 september van start ging.

Nieuwe tentoonstelling: De Congolezen in de Groote Oorlog. Onbekend op dit adres?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen honderdduizenden Congolezen, als soldaat of als drager voor Europese officieren en onderofficieren, deel aan de militaire veldtochten in Afrika. Vandaag herinneren sommige straatnamen nog steeds aan slagvelden, zoals bij Tabora, of aan bepaalde strijders. Maar wie kent vandaag nog de rol die de Congolezen tijdens het conflict speelden?

Nouvelle exposition : Les Congolais dans la Grande Guerre. Inconnus à cette adresse ?

Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de Congolais ont participé aux campagnes militaires en Afrique comme soldats ou comme porteurs aux côtés de sous-officiers et d’officiers européens. Aujourd’hui encore, certains noms de nos rues rappellent des lieux de bataille, tel celui de Tabora, ou celui de certains belligérants.