Overzicht

Cal for papers: Kennis tot Nut van ’t Algemeen (Jaarboek DAE 2022)

‘Wanneer de kennisse der Natuurlyke Historien, der Schepzelen, der Konsten en Ambachten in malkander verknocht, gemeender en meer bekent waren, welk een vrucht de hooge Regenten des Lands tot welstand van haare ingezetenen daar uit zouden konnen trekken […],’ aldus Willem van Ranouw in 1719 in één van zijn tijdschriften.

Webinar reeks door de Werkgroep Achttiende Eeuw: Het Rijk der Zinnen

Vanaf juni organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een nieuwe webinar reeks met als thema Het Rijk der Zinnen. Tijdens vier online lezingen vertellen zes experten u alles over de geuren, kleuren, geluiden en smaken van de achttiende eeuw. De lezingen vinden telkens plaats op de eerste dinsdag van de maand, van 17u tot 18u.

Voorinschrijving themanummer De Leiegouw: ZWART OF WIT Collaboratie en verzet in het Kortrijkse tijdens de Tweede Wereldoorlog

In juni brengt De Leiegouw een themanummer uit over collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Kortrijkse. Op basis van onuitgegeven bronnen en interviews met de laatste getuigen belichten verschillende auteurs enkele tot hiertoe minder bekende aspecten uit deze woelige periode.

Online seminarie 'Rethinking Repertoires: popular politics in the long nineteenth century' (26 maart 2021, 14-16 p.m.)

Online seminarie ‘Rethinking Repertoires: popular politics in the long nineteenth century’ (26 maart 2021, 14-16 p.m.)

Op vrijdag 26 maart organiseert de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis in samenwerking met de Gentse onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750 een online seminarie over de geschiedenis van populair protest in de negentiende eeuw.