Congres

30 jaar abortuswetgeving in België. Historisch perspectief - stand van zaken - uitdagingen voor de toekomst

Tijdens dit interdisciplinair symposium wordt de abortuskwestie vanuit historisch, juridisch, politiek, ethisch/moreel en sociaal perspectief benaderd. Geografisch ligt de focus op België, maar steeds met aandacht voor de internationale context. Experts waaronder Jean-Jacques Amy, Karen François, Karen Celis, Eva Brems, Gily Coene en vele anderen komen aan het woord.

Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven/ L’histoire publique en Belgique : bilans, enjeux et perspectives

Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven/ L’histoire publique en Belgique : bilans, enjeux et perspectives

UITGESTELD! Nieuwe datum: 21 september 2020 - Reportée!

Lentevergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis - 21 maart 2020

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten, waarop vooral jonge onderzoekers de kans krijgen hun onderzoek voor te stellen en in discussie te treden met het publiek.Op zaterdag 21 maart 2020 vindt haar lentebijeenkomst plaats. Het grote publiek is van harte welkom vanaf 10u15 in de KANTL, Koningstraat 18, Gent.