Tentoonstelling

Nu digitaal: ICHG-Bijdragen / Cahiers CIHC

Tussen 1957 en 1992 heeft het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis een reeks referentiewerken gepubliceerd (bibliografieën, persrepertoria, enz.). Met het akkoord van de uitgeverij Nauwelaerts en van de auteurs van die werken, heeft de KCG beslist om de volledige reeks “Cahiers – Bijdragen” te digitaliseren, in de hoop de toegang tot die werkinstrumenten te vergemakkelijken.