Tentoonstelling

Website: Belges en Perse

We willen u graag attenderen op de website Belges en Perse, een initiatief gewijd aan de aanwezigheid van Belgen in Perzië in de vroege twintigste eeuw. De site bevat een schat aan documenten afkomstig uit privé-papieren, biografische informatie en verwijzingen naar pdfs van secundaire literatuur en bibliografische instrumenten.

Nu digitaal: ICHG-Bijdragen / Cahiers CIHC

Tussen 1957 en 1992 heeft het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis een reeks referentiewerken gepubliceerd (bibliografieën, persrepertoria, enz.). Met het akkoord van de uitgeverij Nauwelaerts en van de auteurs van die werken, heeft de KCG beslist om de volledige reeks “Cahiers – Bijdragen” te digitaliseren, in de hoop de toegang tot die werkinstrumenten te vergemakkelijken.