Tentoonstelling

Nieuwe tentoonstelling: De Congolezen in de Groote Oorlog. Onbekend op dit adres?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen honderdduizenden Congolezen, als soldaat of als drager voor Europese officieren en onderofficieren, deel aan de militaire veldtochten in Afrika. Vandaag herinneren sommige straatnamen nog steeds aan slagvelden, zoals bij Tabora, of aan bepaalde strijders. Maar wie kent vandaag nog de rol die de Congolezen tijdens het conflict speelden?

Nouvelle exposition : Les Congolais dans la Grande Guerre. Inconnus à cette adresse ?

Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de Congolais ont participé aux campagnes militaires en Afrique comme soldats ou comme porteurs aux côtés de sous-officiers et d’officiers européens. Aujourd’hui encore, certains noms de nos rues rappellent des lieux de bataille, tel celui de Tabora, ou celui de certains belligérants.

Pacifisme in België in het verleden en vandaag (20 november 2015 tot 21 februari 2016, Luik)

Belgen die hun leven gegeven hebben tijdens oorlogen worden elk jaar herdacht, maar wie herinnert zich diegenen die gevochten hebben voor de vrede? Wie weet dat ons land vier winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede heeft voortgebracht? Dat Belgische pacifisten actief hebben bijgedragen tot de oprichting van internationale instellingen met als doel het vermijden van conflicten.