×

Foutmelding

  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).

Overzicht van de archieven van KADOC

Godfried Kwanten en Eva Weyns

Een adellijke familie voor de lens. Archief familie d’Hoop

De familievereniging d’Hoop droeg recent archief over aan KADOC. In 1789 verhief keizer Jozef II zijn vertrouweling en lid van de Grote Raad van Mechelen François-Dominique d’Hoop in de adelstand. De nakomelingen van François-Dominique d’Hoop, die aan de Leuvense universiteit rechten studeerde, zijn onder te brengen in vier grote takken, verspreid over grote delen van het Belgische grondgebied. Ze waren en zijn actief in diverse maatschappelijke domeinen en in de publieke sfeer.

Het overgedragen archief heeft vooral betrekking op de takken van Emile d’Hoop (1870-1947) en Alfred d’Hoop (1868-1934), zowel op de ‘stamvaders’ als op de afstammelingen. De twee overige takken (Paul en Ernest d’Hoop) zijn beperkter vertegenwoordigd in het archief. Het archief bevat ook documenten van verwante families zoals Liefooghe, de Kerckhove en Le Fevere de Ten Hove.

Vakantiefoto van de familie Emile d’Hoop (KADOC KU Leuven, Archief familie d’Hoop)

Inhoudelijk is het bestand vooral genealogisch van inslag. Het belicht dus eerder afkomst en verwantschap in de ruime familie d’Hoop, en bevat minder over professionele activiteiten of maatschappelijke engagementen. Wat de aard van de documenten betreft, springen de vele foto’s in het oog. Deze portretten en afbeeldingen van familiale activiteiten zijn sterke bronnen voor een studie van de beeldvorming van onder meer feesten, reizen, huwen, wonen en ontspannen in adellijke milieus.

Het archief is toegankelijk met toestemming van de bewaargever.

- Godfried Kwanten en Eva Weyns