Contemporanea
Jaargang XXXIX Jaar 2017 Nummer 2

Archieven

KADOC

Godfried Kwanten en Eva Weyns

Het tekeningenarchief van Renaat Demoen (1914-1986)

Wie in zijn jeugd geabonneerd was op Zonneland, is wellicht onbewust groot geworden met de tekeningen van Renaat Demoen, van ca. 1945 tot 1979 huisillustrator van uitgeverij Averbode. Als voormalig arbeider, autodidact en freelancetekenaar kwam Demoen in contact met Nonkel Fons, die op zoek was naar jong tekentalent. In 1943 maakte hij het omslagontwerp voor zijn Als het wintert… rond de stoof. Na de oorlog kwam hij in vast dienstverband bij uitgeverij Averbode. Hij stond mee in voor de eigentijdse vormgeving van Zonneland en Petits Belges. Hij werkte ook voor de jeugdreeksen (Vlaamsche Filmkens, Uit Verre Landen en De Trekkersreeks), het Boekenfonds van Averbode en maakte de omslagontwerpen voor de Kerst-, Paas- en Vakantieboeken. Verder illustreerde hij tal van sprookjes (o.a. van de gebroeders Grimm) en kabouterverhalen (Knobbelneus, Wipneus, Pimpernel, Snip, Snap en Snolleke). Hij tekende zelfs een vijftiental stripverhalen, waarvan sommige als afzonderlijk album verschenen. Tot in de jaren 1950 bleef hij sporadisch opdrachten uitvoeren voor Lannoo (Tielt) en Davidsfonds (Leuven) waar hij in 1942 zijn carrière als boekillustrator was begonnen. Tijdens de jaren 1960 werd hij als illustrator vooral ingezet voor de didactische en liturgische publicaties van uitgeverij Averbode (EK-reeks, Werkgroep voor Levensverdieping). Tot in 1988 verschenen nog publicaties met tekeningen van zijn hand.

Coverillustratie voor Kabouter Wipneus en de 3 prinsen door Renaat Demoen (KADOC KU Leuven, Archief Renaat Demoen)

Het tekeningenarchief Demoen kwam op KADOC terecht door toedoen van de familie Strobbe, uitgever van de populaire scheurkalender De Druivelaar (°1915), waarvoor Demoen nog heeft getekend. Het archief bevat zowel originele tekeningen, als documentatiedossiers. Deze laatste zijn interessant om de inspiratiebronnen van de illustrator te leren kennen. Ze hebben zowel betrekking op religie als op thema’s uit het dagelijks leven. Het tekenarchief zelf bestaat uit originele schetsen en tekeningen (meestal zwart-wit, soms in kleur), originele aquarellen, gouaches voor prentenreeksen, reproducties van boekomslagen en gelegenheidsgrafiek. De meeste ontwerpen zijn gesigneerd, sommige gedateerd (1949 tot de jaren 1960). Vaak bevatten ze instructies voor zetter, drukker en uitgever. Het tekeningenarchief werpt een nieuw licht op het werk van de illustrator, zijn inspiratiebronnen en de diversiteit van de genres die hij heeft beoefend.

Na inventarisatie zal het archief toegankelijk zijn voor raadpleging op KADOC.

Kruisbestuiving tussen universiteit en onderneming. Archief Baron Guido Declercq

Guido Declercq (Ardooie, 1928) is een van de vele leden van de Leuvense studentenbeweging Universitas die gehoor gaven aan de oproep van hun inspirator, professor Albert Dondeyne (1901-1985). Als katholieke leken moesten ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen. Zij bekleedden na verloop van tijd hoge functies in politieke, sociale of academische milieus of in het bedrijfsleven.

Guido Declercq, New York, 1952. (KADOC KU Leuven, Archief Guido Declercq: 124)

Declercq kwam na zijn studies economie en filosofie en na een verblijf aan de Colombia University New York in de wereld van financiën en ondernemen terecht. Met de latere gouverneur Olivier Vanneste stond hij aan de wieg van de West-Vlaamse Economische Raad en het West-Vlaamse Economische Studiebureau, nu WES Research & Strategy. Hij nam beheermandaten waar in de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen (1957-1962) en de Bank Lambert Brussel (1963-1966). In 1967 verliet hij de bancaire sector om de eerste algemeen beheerder te worden van de (Vlaamse) Katholieke Universiteit Leuven. Daar was hij medestichter van Universitaire Pers Leuven en Leuven Research & Development. In 1982 keerde hij terug naar de financiële wereld, onder meer als voorzitter van Investco - de investeringsmaatschappij van de Kredietbank Groep - en van Fidisco NV, de leasingmaatschappij.

Declercq gaf recent zijn archief in bewaring bij KADOC. Het biedt via correspondentie, verslagen en werkdocumenten vooral een zicht op zijn mandaten als beheerder en raadgever in de bankwereld en op zijn vele verantwoordelijkheden in de profit- en non-profitsector. Het archiefdeel ‘algemeen beheerder’ berust in de schoot van de KU Leuven. Verder zijn ook lezingen en publicaties aanwezig over zijn geliefkoosde onderwerpen, zoals de wisselwerking universiteit-bedrijfsleven, de industriële innovatie en de investering van risicokapitaal. Tot slot bevat het archief persoonlijke documenten die dieper ingaan op zijn universitaire studies en vrijetijdsbesteding, onder andere als aquarellist.

Het archief is toegankelijk op KADOC voor derden na toestemming van de bewaargever.

- Godfried Kwanten en Eva Weyns