Contemporanea
Jaargang XXXIX Jaar 2017 Nummer 2

Voorwoord

Vereniging

Joris Vandendriessche & Vincent Genin

Beste lezer,

Dit tweede nummer van 2017 bewijst dat Contemporanea stilaan op kruissnelheid komt als digitaal magazine. We onderhouden nauwe contacten met de archieven – zo belangrijk voor de historicus/a – getuige onze rijk gevulde archiefrubriek met bijdragen over de kadasterplannen in het Rijksarchief, over het kunsterfgoed samengebracht door Archiefbank Vlaanderen, de bestanden van de ‘mouvement altermondaliste’ in het IHOES, het archief- en documentatiecentrum van het CPCP, en nieuwe archiefaanwinsten in het KADOC en het Liberaal Archief. Onze jongste rubrieken ‘Geschiedenis Online’ (met een bijdrage over de kennisbank van ETWIE) en ‘Aan het Woord’ consolideren zich. In die laatste rubriek dragen we bij aan een mondelinge geschiedenis van de Belgische contemporanistiek: na Michel Dumoulin, spraken we deze keer met Emiel Lamberts. Later dit jaar volgt een interview met Els Witte. In onze klassieke review-rubriek behandelen twee jonge onderzoekers respectievelijk de geschiedschrijving over de Palestijnse kwestie in België en de historiografie over prostitutie. Verder vindt u in dit nummer een viertal recensies.

We maken van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de volgende Dag van de Nieuwste Geschiedenis, na de succesvolle edities in 2014 en 2016 (met telkens meer dan honderd deelnemers), zal doorgaan op vrijdag 25 mei 2018 in Leuven. Het thema wordt deze keer ‘Historici en de media’. U ontvangt binnenkort meer info over de inschrijvingen.

We herinneren u ook graag aan uw lidmaatschapsbijdrage voor 2017. Wie dat nog niet heeft gedaan, verzoeken we 16 euro over te schrijven op rekeningnummer BE43 0682 0439 5801 met de vermelding ‘lidgeld BVNG’ en uw naam.

Ons volgend nummer, het derde van 2017, zal bijzondere aandacht besteden aan de universiteitsgeschiedenis naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de universiteiten van Gent en Luik.

Veel leesplezier!

- Joris Vandendriessche en Vincent Genin

Webreferenties

  1. de kadasterplannen in het Rijksarchief: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-archieven-kort-rijksarchief
  2. Archiefbank Vlaanderen: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-archieven-kort-archiefbank-vlaanderen
  3. IHOES: http://www.contemporanea.be/nl/node/212
  4. archief- en documentatiecentrum van het CPCP: http://www.contemporanea.be/nl/node/209
  5. KADOC: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-archieven-kort-kadoc
  6. Liberaal Archief: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-archieven-kort-liberaal-archief
  7. de kennisbank van ETWIE: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-geschiedenis-online-etwie
  8. Emiel Lamberts: http://www.contemporanea.be/nl/node/203
  9. de Palestijnse kwestie in België: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-review-fr-nieuwenhuys
  10. prostitutie: http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-2-review-nl-vanhees