Contemporanea
Jaargang XXXVIII Jaar 2018 Nummer 4

Voorwoord

Vereniging

Nelleke Teughels en Vincent Genin

Beste lezer,

Dit nummer van Contemporanea biedt u opnieuw een greep uit het lopend onderzoek in het domein van de Nieuwste Geschiedenis. Martin Dutron toont aan de hand van een studie van twee theologische tijdschriften aan hoe de geschiedenis van theologische kennis op het kruispunt zit tussen drie historiografische tradities: geschiedenis van de theologie, geschiedenis van publiceren en tenslotte geschiedenis van kennis en wetenschap. De bijdrage van Dirk Lueb biedt dan weer een uitgebreid overzicht van de voornaamste tendensen en tekortkomingen binnen de literatuur rond smokkel en smokkelaars. In de rubriek ‘Geschiedenis Online’ stelt Hermione L’Amiral de virtuele tentoonstelling ‘De kleuren van de bevrijding’ voor. Daarnaast vindt u een overzicht van nieuwe archiefaanwinsten – met bijzondere aandacht voor de historische collectie Agfa-Gevaert in het FOMU – en enkele boekrecensies.

We sluiten 2018 af met een lijst van de masterscripties die het voorbije jaar in ons vakgebied werden verdedigd. In 2019 wil de BVNG haar digitale initiatieven verder ontwikkelen. Met uw steun zullen we in de lente van het nieuwe jaar een bibliografische databank van alle masterscripties binnen het domein van de Nieuwste Geschiedenis sinds 2001 realiseren.

De hele redactieploeg wenst u tot slot veel leesplezier en een prettig nieuw jaar toe!

- Nelleke Teughels en Vincent Genin