Contemporanea
Jaargang XXXVIII Jaar 2019 Nummer 1

Tijdschriften

Journal of Belgian History 48:4 (2018)

Editorial

Catherine Lanneau & Nico Wouters, Van de redactie – Éditorial

Articles

  • Jeroen Barrez, Voorbij het ‘goud’ van de jaren zestig. Armoedepercepties in de welvaartsstaat in België (1958-1973)
  • Charlotte Vekemans en Yves Segers, ‘Pénétration pacifique’ en agrarische ontwikkeling. Landbouwkolonisatie in Katanga, 1910-1920
  • Elke Brems, Reine Meylaerts, Myrthel Van Etterbeeck, Een bestseller uit de Eerste Wereldoorlog van de monnik-soldaat Martial Lekeux
  • Martin Schoups, Voedselpolitiek in België na de Eerste Wereldoorlog, 1919-1924

Debat – Débat

  • Catherine Lanneau, Position paper: introduction
  • Houssine Alloul & Michael Auwers, What is (New in) New Diplomatic History?

Recensies – Résencions – Reviews

Samenvattingen – Résumés - Abstracts