Contemporanea
Jaargang XXXVIII Jaar 2019 Nummer 2

Tijdschriften

WT, 78:2 (2019)

Editoriaal

 • Bruno De Wever, Lode Wils, Hugo Claus, Eugeen Van Oye en Cyriel Verschaeve: vier verhalen over Vlaamse onafhankelijkheid

Artikels

 • Aragorn Fuhrmann, ‘Zwart hooi, verbrande oppers’. Hugo Claus en de gevaren van een wezenlijk Vlaams landschap
 • John Aspeslagh, Hechte vriendschap in barre tijden. De naoorlogse correspondentie tussen Eugeen Van Oye en Hugo Verriest

Forum

 • Lode Wils, Verleden en toekomst van een natie
 • Romain Vanlandschoot, Cyriel Verschaeve. Zeventig jaar na Solbad Hall

Nieuwe uitgaven

 • Josep Vall (ed.), Maurits Coppieters (1920-2005) [Nico Van Campenhout]
 • Olivier Boehme, Europa. Een geschiedenis van grensnaties [Luc Boeva]
 • Miroslav Hroch, Studying nationalism under changing conditions and regimes [Lode Wils]
 • Martin Schoups & Antoon Vrints, De overlevenden. De Belgische Oud-Strijders tijdens het interbellum [Lode Wils]
 • Joris Van Parys, Oorlogsstudenten. Brieven en dagboeken uit Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog [Nico Van Campenhout]
 • Pieter Jan Verstraete, De eerste populist. Leo Frenssen, Antwerps non-conformist [Lode Wils]
 • Herman Van der Haegen, De eerste Vlaamse ruimte. De kerkelijke driedeling van de Nederlanden in 1559 [Lieve Gevers]