Contemporanea
Jaargang XXXVIII Jaar 2019 Nummer 2

Voorwoord

Vereniging

Nelleke Teughels

Beste lezer,

Ook dit nummer van Contemporanea illustreert nog maar eens de breedte van het doctoraatsonderzoek in de Nieuwste Geschiedenis: van onderzoek naar de katholieke charismatische vernieuwing door Samuel Dolbeau tot een studie van de naoorlogse architectuur van Belgische en Nederlandse ambassades in het werk van Bram De Maeyer. Contemporanea laat beide onderzoekers aan het woord en besteedt in de recensierubriek aandacht aan enkele proefschriften die intussen in boekvorm werden gepubliceerd.

In de rubriek ‘Geschiedenis Online’ bespreekt Bart Willems het participatieve luik van de website www.belgiumwwii.be, namelijk de bijhorende blogpagina waarvoor ook het grote publiek een bijdrage kan aanleveren. In ons archievenoverzicht, tot slot, zetten we de schijnwerper op de archieven van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast belichten we enkele aanwinsten van het Amsab-ISG, Carhop, Liberas/Liberaal Archief en willen we de aandacht vestigen op de inventaris van de archieven van de Société anonyme des charbonnages d’Argenteau in CLADIC en de archieven van het Belgisch protestantisme, beheerd door ORAM.

Veel leesplezier!

- Nelleke Teughels