Contemporanea
Jaargang XLI Jaar 2019 Nummer 4

Tijdschriften

WT, 78:4 (2019)

Editoriaal

  • Bruno De Wever, Over de liefde voor het Duits en het Afrikaans, Vlaamsgezinde profeten en nationalistische onruststokers

Artikels

  • Maarten Langhendries, “Natuer en kunst gaen hier hand aen hand”. Duitslandbeelden in de vroege Vlaamse beweging (1844-1848)
  • Kasper Swerts, Profeten, psalmisten en onruststokers. Hans Kohn (1891-1971) over het Vlaams nationalisme

Forum

  • Wannie Carstens, Wat hou die toekoms vir Afrikaans in? Oftewel: hét Afrikaans nog ’n toekoms in Suid-Afrika?

Erfgoed

  • Piet De Baere & Jan Van der Fraenen, Schatten op zolder? Een onderzoek naar een portrettekening van Firmin Deprez door Joe English

Nieuwe uitgaven

  • Maarten Van Ginderachter, The Everyday Nationalism of Workers, a Social History [Lode Wils]
  • _Laurent Bourdelas, Alan Stivell [Nico Van Campenhout]
  • Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe [Lode Wils]
  • Paul Blyweert, De Katholieke Vlaamse Meisjesbonden in Zuid-Brabant [Nico Van Campenhout]
  • Hervé Hasquin, Les “bleus” de la mémoire. Parcours d’un homme libre [Nico Van Campenhout]