Contemporanea
Jaargang XLI Jaar 2019 Nummer 4

Voorwoord

Vereniging

Nelleke Teughels

Beste lezer,

Dit nummer van Contemporanea biedt u opnieuw een greep uit het lopend onderzoek in het domein van de Nieuwste Geschiedenis. De bijdrage van Camille Berny onderzoekt het concept ‘risico’ in historisch onderzoek en evalueert de reikwijdte ervan in haar eigen onderzoek naar de risico’s met betrekking tot het Belgische spoorwegennet in de 19de en vroege 20ste eeuw. In onze rubriek ‘Aan het Woord’ maakt u kennis met onderzoeker Reinout Vander Hulst, die momenteel twee maanden in Kinshasa verblijft in het kader van zijn doctoraatsproject over katholieke geneeskunde en het medisch onderwijs aan de voormalige Lovanium universiteit (°1954, nu Université de Kinshasa). In de rubriek ‘Geschiedenis Online’ stelt Alexiou Yoanna The Solvay Science Project voor, dat een deel van de archieven van het Solvay Instituut online toegankelijk maakt in een databank en een virtuele tentoonstelling omvat. Daarnaast vindt u een overzicht van nieuwe archiefaanwinsten, met bijzondere aandacht voor het project ‘Catching the Digital Heritage, dat de opgelopen achterstand in de registratie van reeds binnengehaalde websites moet inhalen, en het web-archiveringsproces inbedden in de bestaande procedures en collecties. Natuurlijk presenteren we u ook een heel aantal boekrecensies.

We sluiten 2019 af met een lijst van de masterscripties die het voorbije jaar in ons vakgebied werden verdedigd. Intussen wordt achter de coulissen ook hard gewerkt aan de bibliografische databank van alle masterscripties binnen het domein van de Nieuwste Geschiedenis sinds 2001.

Ongeveer elke vijf jaar geeft de BVNG een overzicht van het lopend onderzoek over de nieuwste geschiedenis uit. Hierin zijn notities opgenomen van onderzoekers die zich bezighouden met de nieuwste geschiedenis in het algemeen en met de nieuwste geschiedenis van België en zijn vroegere kolonies in het bijzonder. Wil je jouw lopend onderzoek (of dat van één van je onderzoekers/doctorandi) graag laten opnemen? Stuur dan Stuur dan het formulier dat u hier vindt ingevuld naar bvng@kuleuven.be. Zo blijft het Overzicht steeds een actueel en gebruiksvriendelijk document dat iedereen op de hoogte houdt van de stand van het onderzoek in de Belgische contemporanistiek.

We maken van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de volgende Dag van de Nieuwste Geschiedenis zal doorgaan op maandag 25 mei 2020 in Eupen. Het thema wordt deze keer ‘Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven’. U ontvangt binnenkort meer info over de inschrijvingen. De call for papers vindt u hier.

Tot slot herinneren we u ook graag aan uw lidmaatschapsbijdrage voor 2020. Om uw lidmaatschap te vernieuwen, verzoeken we u 16 euro over te schrijven op rekeningnummer BE43 0682 0439 5801 met de vermelding ‘lidgeld BVNG’ en uw naam

De hele redactieploeg wenst u veel leesplezier en een prettig nieuw jaar toe!

- Nelleke Teughels

Webreferenties

  1. hier: https://www.contemporanea.be/nl/content/overzicht-van-het-lopend-onderzoek
  2. bvng@kuleuven.be: mailto:bvng@kuleuven.be
  3. hier: https://www.contemporanea.be/sites/default/files/basicpages/CFP%20Dag%202020_DEF_2_NL.pdf