×

Foutmelding

  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).

Het bedrijfsarchief Maerten-Delporte (Beselare) in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Tom De Waele, Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Het bedrijf Maerten-Delporte in Beselare baatte een winkel uit en verzorgde schilderwerken en interieurinrichting. Twee zelfstandigen werkten hiervoor samen: Paul Maerten en Jacques Delporte. Wie het bedrijf stichtte is niet met zekerheid uit de archiefstukken op te maken. Vermoedelijk volgden de twee mannen respectievelijk hun (schoon-)vaders op. De oudst bewaarde administratie is een reeks facturen die start in 1919. De jongste stukken betreffende het bedrijf zelf gaan terug tot 1985. Paul Maerten ging in januari 1971 met pensioen. Jacques Delporte overleed in 1987.

Het familiearchief van het gezin Delporte wordt bewaard in het kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke. Het bedrijfsarchief is in december 2018 overgedragen aan het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. Het betreft algemene administratie van een kleine tot middelgrote onderneming. Het gaat voornamelijk om facturen, dossiers betreffende onkosten en overzichtsbestanden zoals dag- en factuurboeken. Voorts zijn er ook personeelsdossiers, enige briefwisseling en aantekeningen bewaard die meer leren over de wisselwerking tussen het werk en het privéleven van de ondernemers.

Het archiefdeel ondergebracht in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen bevat voornamelijk stukken over het beheer van het bedrijf. Onderzoekers en geïnteresseerden in de dagelijkse administratieve en financiële praktijk van een klein familiebedrijf kunnen hieruit informatie putten. Door de vele kwantitatieve gegevens lenen de archiefdocumenten zich onder meer voor een economische historische analyse. De vele facturen geven veel informatie prijs over de financiële strategie die een klein schildersbedrijf hanteerde. Ook trad men op als sponsor van lokale evenementen.

Affiche voor een kaartwedstrijd, mede gesponsord door de firma Delporte, 1971. (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, BE PAWV PA/Maerten-Delporte/2019/8e).

Er zijn op heden (medio 2019) weinig archieven van kleine en middelgrote ondernemingen ondergebracht bij openbare archiefdiensten. Door de relatief kleine omvang en het lokale belang van KMO’s belandt hun administratieve nalatenschap vaak in het containerpark, eerder dan in een archief.1 Om dezelfde reden genieten dergelijke archieven vaak geen prioriteit qua ontsluiting. Het archief van Maerten-Delporte is dan ook van groot belang en kent een zekere representatieve waarde. Wie onderzoek wil doen naar de financiële toestand van een twintigste-eeuwse kleinere onderneming, zit bij dit archief gebeiteld.
Bekijk de inventaris.

- Tom De Waele

Webreferenties

  1. inventaris: https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?t=1&k=&l=2&p=1666726&id=-1&archief=1

Referenties

  1. ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed), Nota over KMO-archieven, niet-gepubliceerd (oktober 2019) pp. 1-2. Zie ook: Derwael, Joachim, ‘Leveranciers en klanten: Valorisatie van het archiefaanbod voor bedrijfshistorisch onderzoek. Handelingen van de studiedag georganiseerd op 7 oktober 2005 in het kader van het project registratie en valorisatie van bedrijfsarchieven als bron voor de studie van de industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen’, In: Miscellanea Archivistica 167 (Brussel: 2006) pp. 11-21 en 157-162.