Contemporanea
Jaargang XLII Jaar 2020 Nummer 2

Voorwoord

Vereniging

Nelleke Teughels en Ludo Bettens

Beste lezer,

Bij de start van de zomer hoort ook een nieuw nummer van Contemporanea. Maïté Van Vyve presenteert ons een stand van zaken van het onderzoek naar immigratie en politiegeschiedenis en stelt haar eigen promotieonderzoek naar de mobiliteit van verdachte, veroordeelde en/of uitgezette Russische migranten in Brussel en Luik vanaf de jaren 1880 tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog aan ons voor. Doctorandus Simon Watteyne pleit aan de hand van een inzichtelijk literatuuroverzicht voor meer aandacht voor de geschiedenis van de fiscaliteit in België.

In Aan het woord vindt u een interview met dr. Eva Schalbroeck, die na een masterjaar aan de universiteit van Cambridge ook haar doctoraatsonderzoek daar voltooide. Momenteel is zij aan de slag als wetenschappelijk medewerkster bij Bestor – Belgian Science and Technology Online Resources, een databank van notities, historische bronnen en illustraties over de Belgische wetenschap gedurende de laatste twee eeuwen, die we graag onder de aandacht brengen in onze rubriek Geschiedenis Online.

Maar we staan ook uitgebreid stil bij een zeer actueel onderzoeksproject, Archives de Quarantaine, dat als voornaamste doel heeft een overzicht op te stellen van alle burgerinitiatieven, getuigenissen, acties van bedrijven of verenigingen die zijn geboren tijdens de periode van lockdown.

Verder vindt u naar goede gewoonte een groot aantal korte archiefbijdragen, enkele recensies en de inhoudstafels van de tijdschriften in ons vakgebied terug.

Hou jullie goed en veel leesplezier!

- Nelleke Teughels en Ludo Bettens