Contemporanea
Jaargang XLII Jaar 2020 Nummer 4

Archieven

Archief Kabinet Adolphe Van Glabbeke, minister van Volksgezondheid en van het Gezin (1949-1950)

Sébastien Baudart, Liberas

Het recente Archiefbank-project ‘Waarderen van kabinetsarchieven’ zorgde voor een hernieuwde aandacht voor de ontsluiting van ministeriële kabinetsarchieven. Liberas inventariseerde recent het oudste kabinetsarchief in haar bezit, namelijk dat van de liberaal Adolphe Van Glabbeke als minister van Volksgezondheid en het Gezin (1949-1950).

De regering Gaston Eyskens I, Adolphe Van Glabbeke is de tweede van links (Liberas, archief Albert Lilar | fotocollectie, foto 001303).

Van Glabbeke (Oostende, 8 augustus 1904 - Zanzibar, 5 juli 1959) was jurist van opleiding en zetelde vanaf 1936 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 1944 werd hij voorzitter van de liberale vakbond ACLVB. In de drie regeringen Van Acker (1945-1946) was hij eerst minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk minister van Justitie. Bij de vorming van de rooms-blauwe regering Gaston Eyskens I (11 augustus 1949 – 6 juni 1950) werd hij aangesteld als minister van Volksgezondheid en het Gezin.

Briefwisseling met de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België met betrekking tot een onderhoud met de kabinetschef, november 1949 (Liberas, Archief Kabinet Adolphe Van Glabbeke, minister van Volksgezondheid en van het Gezin (1949-1950), 2.1.4.).

Een eerste onderdeel van het archief bestaat uit dossiers met betrekking tot de organisatie van het kabinet, waaronder het personeel en de gebruikte voertuigen. Een tweede onderdeel is samengesteld uit briefwisseling, persmededelingen, dienstorders en andere stukken met betrekking tot de interne en externe communicatie van het kabinet. In de briefwisseling vallen de contacten op tussen het kabinet en zowel diverse politici als een hele reeks lobby- en belangengroepen. Daarnaast bevat het archief ook dossiers met betrekking tot de ministerraad en dienstbetoondossiers. Het grootste onderdeel is een genummerd klassement met dossiers over de inhoudelijke werking van het kabinet. Deze gaan over de meest uiteenlopende aspecten van het volksgezondheids- en gezinsbeleid, waaronder de uitvoering van plaatselijke waterleidingswerken, het aanleggen van campings, de bouw van nieuwe zwembaden en andere sportinfrastructuur, de homologatie van buitenlandse artsendiploma’s, de reglementering van het beroep van opticien en het uitbetalen van evacuatievergoedingen aan verplicht geëvacueerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook diverse gezondheidskwesties en gezondheidsinstellingen (met onder andere dossiers over tuberculose, alcoholisme en kankerbestrijding) en diverse sociale organisaties en sociale kwesties (ziekenhuizen, diverse stichtingen, kinderbijslag, werkloosheid, pensioenen, Commissies van Openbare Onderstand) komen aan bod. Tot slot bevinden zich ook heel wat dossiers met betrekking tot aanvragen van de bouwpremie voor goedkope woningen (wet De Taeye) in het archief.

Briefwisseling tussen Van Glabbeke en zijn liberale collega van Wederopbouw Jean Rey over de reglementering van het beroep van opticien, december 1949 (Liberas, Archief Kabinet Adolphe Van Glabbeke, minister van Volksgezondheid en van het Gezin (1949-1950), 4.30.).

Het archief (1949-1950) heeft een omvang van 3,13 m. Meer informatie en de inventaris zijn te vinden op de website van Liberas. Het archief is raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. Ook een klein persoonsarchief van Van Glabbeke wordt door Liberas bewaard. Deze pagina biedt ook toegang tot zijn uitgebreid fotoarchief.

Adolphe Van Glabbeke in 1950 (Liberas, archief ACLVB | fotocollectie, foto 100564).

- Sébastien Baudart

Webreferenties

  1. website van Liberas: https://hdl.handle.net/21.12117/1253974
  2. persoonsarchief van Van Glabbeke: https://hdl.handle.net/21.12117/1252489