Contemporanea
Jaargang XLIII Jaar 2021 Nummer 1

Tijdschriften

WT, 80:1 (2021)

Voorwoord

  • Bruno De Wever, Gebuisd voor de canon van Vlaanderen: Willem Verhulst en de Vlaamse Demokraten

Artikels

  • Edi Clijsters, Volksunie / Vlaamse Demokraten 1965: van “vurig begeerde eendracht” naar “misdadige broederstrijd”

Rubriek Forum

  • Marc Boone, Geschiedenis en geschiedschrijving als gewillige dienstmaagden van de politiek? Casus: de historische canon van Vlaanderen
  • Aragorn Fuhrmann & Winne Gobyn, “Je kunt de wind niet filmen, maar wel de bomen die buigen.” Interview met Stefan Hertmans over ‘De opgang’

Recensies & signalementen

  • Stefan Hertmans, De opgang [Winne Gobyn]
  • Lode Wils, Op zoek naar een natie: het ontstaan van Vlaanderen binnen België [Antoon Vrints]
  • Luc Filliaert, Mijn oorlog. Juul Filliaert 1914-1918, journalist, uitgever, verzamelaar [Nico Van Campenhout]
  • Anna Rademakers, Moederstad en vaderland. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden [Lode Wils]
  • Paul Delforge, La Wallonie et la Première Guerre mondiale (la suite). Nouveaux éclairages sur la Wallonenpolitik [Lode Wils]