×

Foutmelding

  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 797 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Warning: Illegal string offset 'header' in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).
  • Notice: Array to string conversion in bvng_publicatie_header_view() (regel 807 van /home/spinternet.be/users/contemporanea/public_html/sites/all/modules/custom/akapivo/bvng/bvng.module).

Archief van Koepel Milieu en Mobiliteit (KOMIMO)- Netwerk Duurzame Mobiliteit, voorheen Komitee Milieu en Mobiliteit (1994-2019)

Gert Van Overstraeten & Maarten Savels, Amsab-ISG

Komimo wordt omstreeks 1990 opgericht als overlegplatform van verenigingen om aan een duurzaam mobiel Vlaanderen te werken. De organisaties die aanvankelijk onder de noemer Komitee Milieu en Mobiliteit bijeenkomen, zijn Bond Beter Leefmilieu, Belgische Vereniging van Natuur- en Vogelreservaten, Greenpeace België, Taxistop, Fietsoverleg Vlaanderen, Bond van trein-, tram- en bus-gebruikers en Langzaam Verkeer. Het overleg werkt samen aan beleidsstandpunten en zet enkele gezamenlijke campagnes op, zoals Zondagen zonder.

In 1996 treedt de pas opgerichte Fietsersbond toe en worden jaarlijks twee campagnes rond duurzame mobiliteit georganiseerd. In 2000 treedt de voetgangersbeweging toe als lid en wordt er meegewerkt aan het Europese TAPESTRY-onderzoeksproject (Travel Awareness Publicity and Education supporting a Sustainable Transport Strategy in Europe). Binnen dat project gebeurt onderzoek naar het effect van communicatiecampagnes rond mobiliteit, met als cases de Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van Vervoering. Het concept wordt twee jaar later uitgebreid tot European Mobility Week.

In 2002 wijzigt de naam van het overlegplatform in Koepel Milieu en Mobiliteit. Enkele jaren later sluiten ook Trage Wegen en Autopia zich aan. Het decreet van 2009 zorgt voor een erkenning als koepelorganisatie. In deze periode wordt een mobiliteitscampagne georganiseerd in september, de Week van de Mobiliteit. Daarnaast lanceert Komimo het permanente campagneonderdeel SMOVE.be, een website voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame mobiliteit.

Een opvallend project dat ook in deze periode van de grond komt is Verenigingen voor Verkeersveiligheid (VVV). Reeds in 2008 werd in samenwerking met de Verenigde Verenigingen een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van verenigingen om vanuit hun werking (meer) bij te dragen aan draagvlakverbreding rond verkeersveiligheid. Begin 2010 wordt in het verlengde hiervan het VVV-project opgestart. In 2016 wordt de subsidievraag voor een nieuw projectjaar echter geweigerd, waarop de dan nog lopende projecten worden afgerond. Een aantal langdurige projecten worden verdergezet door Komimo.

De erkenning als koepelorganisatie en verbreding van de werking wordt benadrukt door een naamsverandering in 2012. Vanaf dan opereert Komimo onder de naam vzw Netwerk Duurzame Mobiliteit. De aangesloten organisaties zijn Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, Autodelen.net, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.

Van de eerste jaren van de werking is jammer genoeg niets terug te vinden in het archief. Verslagen van de vergaderingen zijn pas aanwezig vanaf eind 1994. Vanaf 1996 is het archief vrij volledig en zijn de werking en activiteiten goed te volgen. De hoofdmoot van het archief loopt tot ca. 2015, met enkele uitlopers tot 2019.

- Gert Van Overstraeten & Maarten Savels

Webreferenties

  1. Affiche uitgegeven in 1999 door Komimo voor Week van de Vervoering (collectie Amsab, af016167): https://iiifprod.amsab.be/viewer?manifest=https://iiifprod.amsab.be/iiif/3/manifest/af016167
  2. Affiche van Komino, 2008 (collectie Amsab, af005929): https://iiifprod.amsab.be/viewer?manifest=https://iiifprod.amsab.be/iiif/3/manifest/af005929