30 jaar abortuswetgeving in België. Historisch perspectief - stand van zaken - uitdagingen voor de toekomst

Tijdens dit interdisciplinair symposium wordt de abortuskwestie vanuit historisch, juridisch, politiek, ethisch/moreel en sociaal perspectief benaderd. Geografisch ligt de focus op België, maar steeds met aandacht voor de internationale context. Experts waaronder Jean-Jacques Amy, Karen François, Karen Celis, Eva Brems, Gily Coene en vele anderen komen aan het woord. Er wordt afgesloten met een debat met onder meer Heleen Debruyne en Freddy Mortier.

Donderdag 29 oktober 2020
8.30u - 18.00u
Liberas
Kramersplein 23,
9000 Gent

Livestream: via de Facebookpagina van Liberas.
Het volledige programma kan hier geraadpleegd worden, of op de website www.30jaarabortuswetgeving.be.

Inschrijven is gratis en kan via inschrijven@liberas.eu met vermelding “symposium abortuswetgeving”.