Bestuur

Het bestuur van de BVNG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandstalige en Franstalige universiteiten en archief- en onderzoeksinstellingen. De universiteiten zijn steeds in het bestuur vertegenwoordigd; voor de universitaire centra, de archieven en de kleinere onderzoekscentra wordt een beurtrol gehanteerd. Een bestuursmandaat duurt vier jaar. Het bestuur van de vereniging is tevens de redactieraad van Contemporanea.

De bestuursploeg komt vier maal per jaar samen. Op de vergaderingen worden de lopende zaken van de vereniging besproken, nieuwe nummers van Contemporanea samengesteld en de Dag van de Nieuwste Geschiedenis voorbereid.

Het bestuur op de Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2022 in Eupen

Het huidige bestuur bestaat uit: