CFP : Dag van Belgische Migratiegeschiedenis

CFP: Dag van Belgische Migratiegeschiedenis

AMSAB

Gent, 29 september 2022

De Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis is in 2022 toe aan zijn vijfde editie. Sinds 2017 verzamelen onderzoekers van de Belgische universiteiten zich jaarlijks om samen met archi- varissen, erfgoedpartners, auteurs en andere belanghebbenden een forum te creëren om lopend onderzoek naar de Belgische migratiegeschiedenis uit te wisselen. Het doel van deze bijeenkomsten is om bevindingen over de Belgische migratiegeschiedenis met elkaar te delen, zowel binnen de academische context als met het brede publiek.
De vijfde editie zal doorgaan op donderdag 29 september 2022 in het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent. Traditiegetrouw bestaat de dag uit drie delen: een academisch luik waar onderzoekers hun wetenschappelijke bevindingen voorstellen aan de hand van presentaties, gevolgd door posterpresentaties van beginnende onderzoekers, erfgoedpart- ners en andere belanghebbenden, en uiteindelijk een rondetafelgesprek met het publiek. De voertalen tijdens het congres zijn steeds Nederlands en Frans.

Met deze Call for Papers nodigen we u van harte uit om een bijdrage over recent afgerond of lopend onderzoek naar de Belgische migratiegeschiedenis aan te leveren, hetzij voor een paper, hetzij voor een posterpresentatie. Alle voorstellen die verband houden met migratie- onderzoek zijn welkom, maar bijzondere aandacht zal gaan naar bijdragen over praktijken van migratiecontrole in de meest brede zin in België (registratie- en uitzettingspraktijken en het belang van documenten, politiesurveillance van immigranten, controle over transport- netwerken, controle over de arbeidsmarkttoegang van buitenlandse arbeiders en over asiel- en studenteninstroom, enz.). Indien u interesse heeft om aan deze dag deel te nemen, stuur dan uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 een abstract (250 woorden) met een korte biografische nota (100 woorden) in het Nederlands of het Frans naar maite.vanvyve@ugent.be. Het we- tenschappelijk comité zal dan eind mei 2022 een selectie maken. We kijken ernaar uit u te ontvangen in Gent!

Organiserend comité:
- Frank Caestecker
- Margo De Koster
- Eva Ecker
- Maïté Van Vyve.

Wetenschappelijk comité:
- Frank Caestecker
- Sara Cosemans
- Pierre-Olivier de Broux
- Torsten Feys
- Hilde Greefs
- Idesbald Goddeeris
- Anne Morelli
- Anne Winter.

Het compleet CFP vindt u hier.