CFP "Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940", 3 december 2021

Op 3 december 2021 organiseert de werkgroep De Moderne Tijd haar jaarlijkse symposium, met dit keer als thema “Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940”.

Met dit congres onderzoeken we hoe veerkracht tot uiting kwam in Nederland en Vlaanderen in de periode 1780-1940 vanuit een multidisciplinair perspectief. We kijken daarbij zowel naar collectieve als individuele veerkracht. Welke routes bewandelden overheden om uit een crisis te geraken? Welk herstellend vermogen lieten godsdienstige, politieke en culturele gemeenschappen zien na ontwrichtende gebeurtenissen? En op het individuele niveau: hoe toonden burgers veerkracht? Hoe gaven dichters, musici en schilders uiting aan mentale weerbaarheid? Waar putten ze hoop en inspiratie uit en hoe visualiseerden zij de nieuwe toekomst, na de crisis?

Meer informatie over het thema en subthema’s die in bijdragen mogelijk aan bod kunnen komen, kan u vinden in de uitgebreide call for papers.

Geïnteresseerden kunnen hun papervoorstel van max. 300 woorden en een beknopte biografische beschrijving indienen tot en met 15 mei 2021 door te mailen naar Lotte Jensen.