Congres : Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis / Journée d’histoire belge des migrations

Congres : Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis / Journée d’histoire belge des migrations

AMSAB

Gand, 29 septembre 2022

De Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis is in 2022 toe aan zijn vijfde editie. Sinds 2017 verzamelen onderzoekers van de Belgische universiteiten zich jaarlijks om samen met archivarissen, erfgoedpartners, auteurs en andere belanghebbenden een forum te creëren om lopend onderzoek naar de Belgische migratiegeschiedenis uit te wisselen. Het doel van deze bijeenkomsten is om bevindingen over de Belgische migratiegeschiedenis met elkaar te delen, zowel binnen de academische context als met het brede publiek.

De vijfde editie zal doorgaan op donderdag 29 september 2022 in het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent. Traditiegetrouw bestaat de dag uit drie delen: een academisch luik waar onderzoekers hun wetenschappelijke bevindingen voorstellen aan de hand van presentaties, gevolgd door posterpresentaties van beginnende onderzoekers, erfgoedpartners en andere belanghebbenden. De voertalen tijdens het congres zijn steeds Nederlands en Frans.

Wilchar, Le travailleur étranger

La Journée d’histoire belge des migrations connaîtra sa cinquième édition en 2022. Depuis 2017, des chercheurs de toutes les universités belges se réunissent annuellement pour un forum d’échange des recherches actuelles sur l’histoire des migrations belges comprenant des archivistes, des partenaires du patrimoine, des éducateurs, des auteurs et d’autres parties prenantes. L’objectif de ces rencontres est de partager les découvertes sur l’histoire belge des migrations, tant dans le contexte académique que populaire.

La cinquième édition aura lieu le jeudi 29 septembre 2022 à l’Institut Amsab d’histoire sociale de Gand. Traditionnellement, la journée se compose d’une partie académique où les chercheurs présentent leurs résultats scientifiques, suivie de la présentation de posters par des chercheurs en début de carrière, des partenaires du patrimoine et d’autres parties prenantes. Les langues utilisées durant la conférence seront le néerlandais et le français.

Contact: maite.vanvyve@ugent.be

Hier vindt u de pragramma / Le programme est disponible ici

Voor deelname, inschrijving via - Pour participer, inscription via ce formulaire (deadline 25/08)

Comité organisateur:
- Frank Caestecker
- Margo De Koster
- Eva Ecker
- Maïté Van Vyve.

Comité scientifique:
- Frank Caestecker
- Sara Cosemans
- Pierre-Olivier de Broux
- Torsten Feys
- Hilde Greefs
- Idesbald Goddeeris
- Anne Morelli
- Anne Winter.