Contact

Redactiesecretariaat

Het correspondentie-adres voor wetenschappelijke en redactionele zaken (o.a. de inhoud van Contemporanea of de inhoudelijke koers van de vereniging) is dat van de hoofdredacteur en voorzitter van de BVNG:

BVNG Redactiesecretariaat
Dr. Nelleke Teughels
Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750
Blijde Inkomststraat 21 – PB 3307
B-3000 Leuven
bvng@kuleuven.be

Aankondigingen

Alle aankondigingen van evenementen (congressen, lezingen, call for papers, tentoonstellingen, historische prijzen, publicaties, enz.) worden onmiddellijk geafficheerd op onze website en verspreid via onze Facebook-groep. Nieuwe aankondigingen zijn steeds welkom op bvng@kuleuven.be.

Ledenadministratie

Alle correspondentie i.v.m. de administratie, het financiële beheer, lidgelden en abonnementen mag gericht worden aan:

BVNG Administratie
Lut Van Daele
SOMA
Luchtvaartsquare 29
B-1070 Brussel
Tel. +/32/(0)2/556. 92.11, fax: +/32/(0)2/556.92.00
lut.vandaele@cegesoma.be