Dag van de Nieuwste Geschiedenis

Geschiedenis en Media/ Histoire et Médias

25 mei/mai 2018

Faculteit Letteren, KU Leuven

Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven

Elke twee jaar organiseert de BVNG een Dag van de Nieuwste Geschiedenis, een congres waarop we al wie met de Nieuwste Geschiedenis in en over België bezig is, willen samenbrengen. De volgende editie zal doorgaan op 25 mei 2018 aan de KU Leuven. Als overkoepelend thema kozen we ditmaal voor ‘Geschiedenis en Media’. Meer info vindt u in de Call for Papers. De vorige editie van de Dag vond plaats in 2016 aan de ULB. De bijeenkomst, waarvan u hier een verslag vindt, stond in het teken van de toenemende internationalisering van ons vakgebied.

Inschrijven/ Inscriptions

Gelieve in te schrijven voor 20 mei 2018!
Inschrijven voor de Dag van de Nieuwste Geschiedenis kan door e-mail te sturen naar bvng@kuleuven.be én het inschrijvingsgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE60 7340 0666 0370 (BIC: KREDBEBB) met de vrije mededeling ‘naam + 400/0016/18929’. Wie met kredietkaart wil betalen, kan dat hier.
BVNG-leden: 10 euro
Niet-leden: 15 euro
Inschrijving Dag + lidmaatschap BVNG: 20 euro

Programma/Programme

Het volledige programma met meer info over de sessies kan je hier downloaden.

8:30 Ontvangst/Accueil

9:00 Inleiding / Introduction

9:10 Keynote lecture / Conférence inaugurale: Andreas Fickers (Un. du Luxembourg): Media History in the Age of “Deep Mediatization”

9:40 Parallelsessies / Sessions parallèles I
1. Natie- en Identiteitsvorming in de media – Constructions d’identités et de nations dans les médias
2. The Mass Press and International Relations, 1870s-1980s

11:00 Koffiepauze/Pause-café

11:20 Parallelsessies / Sessions parallèles II
3. De grenzen van samenhorigheid: debatcultuur in medische tijdschriften
4. The Study of ‘Media Events’ to Understand the Historical ‘Mediatization of Politics’

13:00 Lunch

13:40 Plenaire sessie
5. Storms of paper. Mediatization and Politics in Japan in the Wake of the First World War – Including an Experimental Silent Film Screening with a Professional Japanese Film Narrator

14:40 Parallelsessies / Sessions parallèles III
6. The digital turn in Belgian and Dutch film and cinema historiography
7. Web archives as sources for researchers – Webarchieven als bronnen voor onderzoekers – Les archives du web comme sources pour les chercheurs
8. Bewegend beeld en geluid. Ontsluiten, digitaliseren en ter beschikking stellen van het onderzoek

16:00 Koffiepauze/Pause-café

16: 30 Slotdebat/Débat final: de toekomst van de Belgische mediageschiedenis in tijden van digitalisering/l’avenir de l’histoire des médias belges à l’ère numérique
- Moderator / Modérateur: Vincent Genin (ULiège)
- Martin Kohlrausch (KU Leuven)
- Cathérine Lanneau (ULiège)
- Anne Roekens (UNamur)
- Christophe Verbruggen (UGent)

17:00 Slot door/ Clôture par Joris Vandendriessche (KU Leuven)