Directeur ADVN | archief voor nationale bewegingen

De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context. Tot die context behoren nationale en regionale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch en transnationaal verschijnsel, inbegrepen de thema’s die daarmee verbonden of ervan afgeleid zijn. Identiteitsvorming vormt daarin de rode draad en nationalisme het theoretisch kader. Het ADVN valoriseert dit erfgoed door het open te stellen voor het brede publiek, het betrekken van diverse doelgroepen en educatie. De organisatie ontwikkelt en faciliteert het wetenschappelijk onderzoek op basis van zijn collectie en doet dit in een internationaal comparatief kader (NISE). Het ADVN maakt zich met een doordachte communicatie bekend als het expertisecentrum voor het erfgoed van en de kennis over zijn themaveld.

Voor de betrekking is een doctoraatsdiploma in de humane wetenschappen en/of een master in de archivistiek / erfgoedbeheer of gelijkwaardige ervaring in het erfgoedveld vereist. Kennis inzake het themaveld en de erfgoedgemeenschappen van het ADVN is onontbeerlijk. Vertrouwdheid met het coördineren en zakelijk beheren van een organisatie alsook ervaring met internationale werking en de diverse aspecten van de erfgoedwerking (verzamelen, behouden, onderzoeken, presenteren, participeren) zijn aanbevolen.
De directeur dient het ADVN te consolideren en te versterken in zijn functie als kritisch betrokken organisatie inzake het erfgoed van en het onderzoek naar nationale bewegingen, in zijn relatie tot de verschillende soorten stakeholders en in samenwerking met de bestuursorganen, de Wetenschappelijke Raad en de medewerkers van de organisatie.

Het ADVN biedt een contract voor onbepaalde duur aan. De loon- en arbeidsvoorwaarden volgen de bepalingen geldend in het CAO van het Paritair Comité 329.01 (socio-culturele sector). Van bij het aantreden wordt het anciënniteitsmaximum toegepast.

U stuurt uw schriftelijke sollicitatie naar het ADVN, t.a.v. prof. dr. Dirk Rochtus, voorzitter, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen. De sollicitatieperiode loopt tot 30 april 2018.