DOCTORAATSBEURS “VERTROUWEN IN DE OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJKE HISTORISCHE CONSULTANCY” (m/v/x)

Altijd al willen werken op het snijvlak van geschiedenis en beleid? Dan is het project’ HISCON: Towards historical-societal consultancy as a strategic resource in times of change’ misschien iets voor jou! Het Rijksarchief (Leuven) zoekt een gemotiveerde doctoraatsstudent(e) (m/v/x).

Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de methodes en technieken waarmee historici en archivarissen maatschappelijke actoren kunnen adviseren. In het bijzonder leg je je toe op overheidsvertrouwen en geschiedenis in een Belgische en Vlaamse context. Dit resulteert in een proefschrift dat een inzicht biedt in hoe de relaties tussen historici en beleid ge(her)structureerd kunnen worden. Tussentijdse resultaten worden in wetenschappelijke artikelen en publieke rapporten gepubliceerd, al dan niet in co-publicatie met andere medewerkers op dit project. De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door promotor prof. dr. Violet Soen (KU Leuven) en co-promotoren dr. Bart Willems (Rijksarchief) en dr. Bram De Ridder (KU Leuven); de kandidaat rapporteert eveneens aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de financier van dit project. Het project als geheel probeert een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen historici maatschappelijke actoren in Vlaanderen het best ondersteunen?’. Het team onderzoekt die vraag met betrekking tot het grensbeleid, het mediabeleid en het vertrouwen in de overheid, waarbij je je als doctoraatsstudent(e) op dit derde luik toespitst. Je kan daarbij rekenen op de input en ondersteuning van elf maatschappelijke partners, waaronder vier organisaties specifiek geïnteresseerd in het thema overheidsvertrouwen (het Vlaams Parlement, de Vlaamse Justitiehuizen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Koninklijk Federatie van het Belgisch Notariaat). Gedurende vier jaar doe je onderzoek naar hoe deze (en andere) actoren het verleden gebruiken; hoe zij hun beleid kunnen inspireren op het verleden; en hoe zij zich via geschiedenis beter op de toekomst kunnen voorbereiden. Je werkt daarbij samen met je promotor en co-promotoren, en met de onderzoekers verbonden aan de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd van de KU Leuven.

Profiel

 • Je hebt een Master in de geschiedenis (alle tijdvakkenkomen in aanmerking) of een gelijkwaardig diploma plus een bachelor in de geschiedenis, met uitstekende studieresultaten (laatstejaarsstudenten kunnen eveneens solliciteren).
 • Je genoot niet eerder van een doctoraatsbeurs in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je hebt een brede blik op het verleden, met zowel vaardigheden naar bronnenonderzoek als de verwerking van een uitgebreide en gevarieerde secundaire literatuur.
 • Je interesse is zowel geografisch als chronologisch zeer uitgebreid.
 • Je hebt een neus voor beleidsmatig denken, zowel praktisch als strategisch.
 • Je bent benieuwd naar (of hebt ervaring in) het samenwerken met Belgische, Vlaamse of andere overheidsactoren.
 • Je kan snel maar accuraat rapporteren via diverse communicatievormen (schriftelijk, mondeling, audiovisueel en digitaal).
 • Je hebt ervaring in of bent geïnteresseerd in het opzetten en uitwerken van consultancy-opdrachten.
 • Je bent bereid om ervaring op te doen via lange en/of korte verblijven in het buitenland.
 • Je bent communicatief en bent bereid op (inter)nationale congressen, op sociale media en via onderwijs te rapporteren over je onderzoek.
 • Je bent creatief, samenwerkingsgericht en interdisciplinair ingesteld, gezien het teamwerk binnen het project.
 • Je bent Nederlandstalig, met een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels.

Interesse?

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (in PDF) uiterlijk op 23 augustus 2019 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie: NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_HISCON). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands en bevat de volgende documenten:
a) Je CV
b) Een sollicitatiebrief (max. 2 blz.)
c) Een overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren (diplomasupplement)
d) Een pdf-versie van je masterthesis
e) De namen van de referenten die je eerdere scripties hebben begeleid

Vervolgens gebeurt er een preselectie op basis van ingediende kandidaturen.
In de tweede ronde vinden de selectietesten en -gesprekken plaats op 2 september in het Erasmushuis van de Faculteit Letteren in Leuven of in het Rijksarchief Leuven. De modaliteiten van deze ronde en de daarbij horende opdrachten zijn eigen aan de functie en worden bepaald door de selectiecommissie.

Vragen?

Meer informatie is te verkrijgen bij:
dr. Bram De Ridder, tel.: +32 472 40 19 23, mail: bram.deridder@kuleuven.be of
prof. dr. Violet Soen, tel.: +32 16 32 49 88, mail: violet.soen@kuleuven.be

Meer informatie vindt u hier.