Domeincoördinator-archivaris

Domeincoördinator-archivaris - 2017ATPDBIBEX042

Het departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen heeft de opdracht gekregen om het Universiteitsarchief op professionele en duurzame wijze uit te bouwen. De taken van deze nieuw op te richten dienst omvatten zowel het beheer van het Universiteitsarchief en de daarbij horende archieftaken als alles op het vlak van het digitaal dossierbeheer. Het Departement Bibliotheek zoekt daarom een voltijds

Domeincoördinator-archivaris

Voor meer informatie, klik hier