KVAB-Standpunt over nepnieuws en desinformatie

Op 22 maart 2019 presenteert de KVAB het Standpunt De strijd om de waarheid. Over nepnieuws en desinformatie in de digitale mediawereld.

Sinds de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten van 2016 en het onverwachte resultaat van het brexit-referendum in Groot-Brittannië is de term ‘fake news’ niet meer weg te denken uit het publieke debat. Desinformatie is van alle tijden, maar in de digitale mediawereld gebeurt de verspreiding vaak heel gericht en zien we een exponentiële toename van de snelheid en omvang ervan. Nepnieuws wordt in sommige sectoren van de bevolking en door sommige van haar leiders gretig ‘geproefd’, verspreid en intens doorgegeven via sociale media. Het kwalificeren van feiten en interpretaties als ‘fake’ is een gemakkelijke manier om zonder verdere argumenten verhalen van tegenstanders onderuit te halen. De kans dat deze mechanismen zeer nefaste gevolgen hebben voor het functioneren van een voldragen democratische samenleving, is helemaal niet denkbeeldig.

Dit standpunt geeft inzicht in het maatschappelijke debat, de achtergronden van het digitale ecosysteem, en de veelheid van initiatieven die de ronde doen. De tekst besluit met enkele aanbevelingen voor het beleid. De aanbevelingen hebben met name betrekking op meer wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende aspecten van desinformatie, en investeringen in factchecking en mediawijsheid.

Vanaf de presentatie op 22 maart is de tekst online beschikbaar en voor deelnemers aan de standpuntvoorstelling op 22 maart 2019 ligt er een gedrukt exemplaar klaar.