Lentevergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis - 21 maart 2020

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten, waarop vooral jonge onderzoekers de kans krijgen hun onderzoek voor te stellen en in discussie te treden met het publiek.Op zaterdag 21 maart 2020 vindt haar lentebijeenkomst plaats. Het grote publiek is van harte welkom vanaf 10u15 in de KANTL, Koningstraat 18, Gent.

Alle lezingen zijn openbaar; men hoeft geen lid te zijn om ze bij te wonen.
Het volledige programma kan u hier raadplegen.