Missie

Missie

De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG) verenigt de Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en archief- en onderzoeksinstellingen. Zij heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek in de Nieuwste Geschiedenis te bevorderen en vormt een contactpunt voor al wie actief is in dit domein. De BVNG informeert haar leden over het actuele onderzoek, faciliteert de contacten en kennisuitwisseling tussen (jonge) onderzoekers en biedt een forum voor kritische reflectie over nieuwe trends in de onderzoekswereld. Op die manier wil zij de stem zijn van een open en dynamische wetenschap.

Jonge onderzoekers

De BVNG ondersteunt de carrières van jonge onderzoekers. Zij biedt ambitieuze masterstudenten, doctorandi en postdoctorale onderzoekers de mogelijkheid hun projecten voor te stellen aan collega’s en aan eenieder met interesse in de Nieuwste Geschiedenis. Naast de promotie van nieuw onderzoek, kaart zij thema’s als internationalisering, publicatiedruk, onderzoeksethiek en arbeidsmarkt aan. Zij brengt financieringsmogelijkheden en jobkansen onder de aandacht. Daarvoor werkt zij samen met de doctoraatsopleidingen en onderzoeksmasters van de Belgische universiteiten.

Debat

De BVNG wil het inhoudelijke en professionele debat in de Nieuwste Geschiedenis stimuleren. Zij biedt ruimte voor discussies over historiografische thema’s en concepten waarmee historici worstelen. Zij wil nagaan hoe evoluties in de archiefwereld, de erfgoedsector, de academische wereld en de financieringsmogelijkheden de huidige onderzoeksagenda mee beïnvloeden. Om die debatten aan te wakkeren, wil zij de interactie tussen universiteiten en taalgemeenschappen versterken. Zij wil bovendien ook de maatschappelijke rol van historisch onderzoek in het algemeen en van historici in het bijzonder bevragen.

Actiemiddelen

Driemaandelijks geeft de BVNG Contemporanea uit, ons vernieuwde digitale tijdschrift en de opvolger van het Mededelingenblad. Elke twee jaar organiseren we de Dag van de Nieuwste Geschiedenis en elke vijf jaar publiceren we een Overzicht van het Lopend Onderzoek.