Neem deel aan de 11de dag voor toekomstige historici (en hun getalenteerde voorgangers)!

Op donderdag 19 april 2018 organiseert het CegeSoma/Rijksarchief een dag voor toekomstige historici die op zoek zijn naar een onderwerp voor hun masterscriptie, en hun promotoren. De dag richt zich ook tot recent gediplomeerde getalenteerde historici.

Dit jaar is het thema de juridische archieven die geproduceerd werden in het kader van de repressie van de collaboratie na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in België, en hun nut voor de studie van verschillende aspecten van de bezettingsgeschiedenis.

Zoals ook bij de vorige dagen het geval was hebben wij, in samenwerking met de promotoren, de meest getalenteerde historici die over het onderwerp gewerkt hebben uitgenodigd om hun bevindingen aan een breder publiek voor te stellen.

We kiezen voor een nieuwe formule in die zin dat we geschiedenisstudenten (tweede of derde bachelor) uitnodigen om naar hun voorgangers te komen luisteren (en ideeën op te doen ?), maar ook om aan de hand van uiteenzettingen van specialisten meer te weten te komen over de bronnen over het thema, en na te denken over de onderwerpen, problemen en onderzoekspistes die er uit kunnen voortvloeien.

Zoals gezegd, zijn ook de promotoren welkom om inspiratie op te doen en tussen te komen.

Je kan het programma hier downloaden
Dit evenement mag u niet missen !