Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2022-6): De redding van de Antwerpse diamanten in mei ‘40.

“De redding van de Antwerpse diamanten in mei ‘40”

 

Debat gemodereerd door Dirk Luyten (CegeSoma/Rijksarchief).

Genodigde: Bruno Comer

  

Wij zijn in het begin van de Tweede Wereldoorlog. De snelle opmars van de Duitsers veroorzaakt chaos in het ganse land tot in de hoogste kringen toe. In deze meer dan chaotische omstandigheden vlucht een bankier, Paul Timbal, uit de Pelikaanstraat in Antwerpen naar Parijs. In zijn auto zitten twee verzegelde koffers met een waar fortuin aan diamanten. Zes weken later is zijn opdracht volbracht: de kostbare lading wordt opgeborgen in de kluizen van de Diamond Corporation in Londen en blijft zo uit handen van de nazi’s. Dit ongelooflijke transport komt al ter sprake in de ‘Mémoires’ van generaal De Gaulle, maar Bruno Comer komt ons dit verhaal nu veel gedetailleerder vertellen op basis van het manuscript van Paul Timbal, dat werd teruggevonden in de archieven van de Antwerpse Diamantbank. Deze vrijwel onbekende geschiedenis zou een inspiratiebron geweest zijn voor Ian Fleming, de auteur van de James Bond-verhalen, ‘Diamonds are forever’.
De vzw ‘De Vrienden van het CegeSoma’ heeft het genoegen u op woensdag 21 december uit te nodigen voor een Ontmoeting Publieksgeschiedenis in het gezelschap van één van haar leden, Bruno Comer. Hij wordt geïnterviewd door Dirk Luyten (CegeSoma).
 
Bruno Comer studeerde rechten aan de KU Leuven en internationale politiek aan de Johns Hopkins University in Bologna. Hij is gepensioneerd kaderlid van KBC Bank & Verzekering, auteur van verschillende jeugdboeken en van twee vulgariserende werken, ‘Kapitalisme zonder cijfers’ en ‘Mei ’40: de onbegrijpelijke nederlaag’. In 2009 werkte hij samen met journalist Chaim Even-Zohar aan de publicatie van de bedrijfsgeschiedenis van de Antwerpse Diamantbank. In het archief van die bank vond hij het manuscript van Paul Timbal dat in 2014 werd uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Andere interessesferen van Bruno Comer zijn: de neogotiek, de relatie tussen ethiek en economie en de napoleontische geschiedenis, meer bepaald in verband met de aanleg van de Damse Vaart. Hij is gids in Brugge, Damme en De Panne.

Dirk Luyten behaalde een doctoraat in de geschiedenis aan de VUB. Zijn onderzoeksdomeinen zijn de sociale politiek en de arbeidsverhoudingen, de geschiedenis van het recht (vooral sociaal recht en strafrecht), de sociaal-economische geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. Hij coördineert de onderzoekssector in het CegeSoma.

PRAKTISCHE INFO :

Waar: Conferentiezaal van het CegeSoma, Luchtvaartsquare 29 – 1070 Brussel

Wanneer: woensdag 21 december 2022 (12.30 – 14.00)

Inschrijven verplicht : isabelle.ponteville@arch.be of telefonisch op nummer 02.556.92.11

Voor meer informatie, zie de website van Cegesoma.