Oproep bijdragen

Review

De rubriek ‘Review’ staat open voor onderzoekers die een bepaald onderzoeksdomein onder de aandacht willen brengen door middel van een kritisch literatuuroverzicht. De BVNG wil vooral jonge onderzoekers de kans geven hun onderzoeksdomein voor te stellen aan een breed publiek van geïnteresseerde vakgenoten en wil ook de promotoren op deze mogelijkheid wijzen. Bijdragen van maximum 15.000 tekens (inclusief spaties) kunnen worden gericht aan Nelleke Teughels.

Aan het woord

De rubriek ‘Aan het woord’ biedt ruimte voor opiniestukken en interviews. Zij vormt een plaats voor professioneel debat over thema’s als internationalisering, onderzoekspraktijken, onderwijservaringen, arbeidsmarkt en publicatietradities. Er verschijnen onder meer interviews met ‘expats’ (Belgische historici die naar het buitenland trokken of omgekeerd: buitenlandse historici die in België werkzaam zijn). Vrije bijdragen zijn eveneens zeer welkom. Voorstellen (max. 15 000 tekens, inclusief spaties) kunnen gericht worden aan Michael Auwers.

Geschiedenis online

Historisch onderzoek maakt steeds vaker gebruik van online tools en databanken, en wordt steeds vaker gecommuniceerd naar een breed publiek via websites en blogs. De rubriek ‘Geschiedenis online’ biedt een forum voor reflectie over deze nieuwe vormen van geschiedbeoefening en bevat kritische besprekingen van digitale initiatieven. Voorstellen voor bijdragen (max. 15 000 tekens, inclusief spaties) kunnen gericht worden aan Thomas D’haeninck.

Archieven

In deze rubriek kunnen belangrijke aanwinsten van en nieuwe toegangen tot archieven voor de hedendaagse periode beknopt worden voorgesteld. De aandacht gaat specifiek uit naar nieuwe onderzoeksmogelijkheden in archieven en richt zich tot een doelgroep van historici met belangstelling voor de 19de en 20ste eeuw. Graag nodigen we alle archivarissen uit hun medewerking te verlenen aan deze rubriek. Recente aanwinsten of ontsluitingen van archief kan u via deze weg bekend maken aan een breed en geïnteresseerd publiek van contemporanisten. Elk nummer publiceren we ook een langere bijdrage die een specifiek digitaliserings- of ontsluitingsproject in de kijker zet. Korte bijdragen (max. 3000 tekens, inclusief spaties, per archieffonds) kunnen gericht worden aan Kim Descheemaeker. Voorstellen voor een langere bijdrage (max. 9000 tekens, inclusief spaties) kunnen worden gericht aan Kasper Swerts.

Recensies

Contemporanea wil de vinger aan de pols houden van wat er gepubliceerd wordt over de Belgische nieuwste geschiedenis of over nieuwste geschiedenis door Belgische onderzoekers. Daarom zijn we steeds op zoek naar historici-recensenten. Ben je historicus, volg je graag het actuele onderzoek op en heb je zin om mee met ons deze rubriek te verzorgen?
Stuur dan je naam, adres en je (thematische) specialisaties door naar bvng@kuleuven.be. Als er een boek binnenkomt dat aan jouw specialisaties voldoet, sturen we het je toe ter recensie.