Oproep: Overstromingen juli 2021 - Contactpunt getroffen erfgoed en oproep aan vrijwilligers

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië hebben getroffen, zetten alle bevoegde organisaties zich samen in om de redding van cultuurgoederen op de getroffen locaties te ondersteunen.

Ons Crisiscomité van instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele
organisaties van de erfgoedsector bundelt de krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de gebeurtenissen voor het Belgische culturele erfgoed.

Vele locaties zijn ernstig beschadigd door overstromingen en modderstromen. Volgens de huidige gegevens, die continu worden aangevuld, zijn meer dan 50 sites (bron: KIK) en honderden beschermde gebouwen in Wallonië (bron: AWaP) zwaar getroffen. Eigenaars en beheerders van musea, historische huizen, kastelen, kerken, archieven en particuliere of openbare bibliotheken doen er alles aan om hun collecties te redden.

We willen oproepen tot waakzaamheid en tot aandacht voor de specifieke zorgen die het getroffen erfgoed nodig heeft. Het is essentieel dat die hulp wordt verleend of omkaderd door professionals.

Bent u een erfgoedprofessional, privé-eigenaar of vereniging en wilt u getroffen erfgoed melden? Hieronder vindt u alle contactadressen en informatie voor eerste hulp.
Wilt u als expert of vrijwilliger uw medewerking verlenen om het cultureel erfgoed te hulp te schieten? Contacteer het Belgische Blauwe Schild: blueshieldbelgium@gmail.com.

We registreren en bundelen alle aanvragen voor vrijwilligerswerk om de beschikbare krachten optimaal in te zetten.

Namens het Crisiscomité erfgoed:
KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), BBB (Belgisch Comité van het Blauwe Schild), FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles), MSW (Musées et société en Wallonie), AWaP (Agence wallonne du patrimoine), CIPAR (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux), CRMSF (Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne), HWTB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België vzw), AAFB (Association des archivistes francophones de Belgique), FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed), Monumentenwacht, ICOM B/FL (International Council of Museums Belgium/Flanders), ICOM B/WB (International Council of Museums Belgique/Wallonie-Bruxelles), ICOMOS België (International Council on Monuments and sites België), Rijksarchief

Getroffen erfgoed overstromingen juli 2021 - Meldpunten, informatie en aanmelding van vrijwilligers

U heeft hulp of advies nodig?
In Vlaanderen
- U bent beheerder van cultureel erfgoed in Vlaanderen: u kunt terecht bij Wateroverlast: Blauwe Schildcomité in actie - FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) : algemeen directeur: Olga Van Oost (olga.vanoost@faro.be) ; erfgoedzorg|behoud en beheer: Anne-Cathérine Olbrechts (anne-catherine.olbrechts@faro.be), Tine Hermans (tine.hermans@faro.be) en Anne Milkers (anne.milkers@faro.be).
- U bezit een monumentaal pand in Vlaanderen: u kunt terecht bij Monumentenwacht.

In Wallonië
- U bent beheerder van cultureel erfgoed in Wallonië of u bezit beschermd roerend erfgoed : u kunt terecht bij FWB - Fédération Wallonie-Bruxelles - inondationspatrimoineculturel@cfwb.be.
- U beheert een museum of museale reserves: u kunt terrecht bij MSW - Musées et société en Wallonie.
- U bezit een monumentaal pand (kerk, kasteel, boerderij, molen, huis of ander monument): u kunt terecht bij AWaP - Agence wallonne du patrimoine - 081 20 58 30 maandag t/m vrijdag 9.00u-16.00u ; info@awap.be.
- U maakt deel uit van een kerkfabriek: u kunt terecht bij CIPAR (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux) - info@cipar.be.
- U bent een privé-eigenaar van erfgoed of park in België: u kunt terecht bij HWTB ‒ DHJB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België vzw ‒ Association royale des demeures historiques & jardins de Belgique asbl) – 02 644 50 05 ; administratie@historische-woonsteden.be; administration@demeures-historiques.be.
- U bezit archieven, bibliotheken of een documentaire verzameling: u kunt terecht bij AAFB (Association des archivistes francophones de Belgique)Onze steun na de overstromingen - 081 39 04 67 (maandag tot vrijdag, behalve dinsdag) ; secretaire@archivistes.be. U kunt het volgende formulier rechtstreeks invullen.
- U wilt dat uw erfgoed wordt opgenomen in de lijst van getroffen sites of als organisatie toetreden tot het Crisiscomité? Contacteer het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Cel preventieve conservatie: francoise.collanges@kikirpa.be en wivine.roland-gosselin@kikirpa.be.
- U bent archivaris, conservator-restaurateur, architect, bouwkundig ingenieur, historicus… en u wilt zich inzetten als vrijwilliger of betrokken worden bij de ondersteuning van de organisaties die in deze crisis actief zijn? Contacteer het Belgische Blauwe Schild.