Overzicht van het lopend onderzoek

Om de vijf jaar geeft de BVNG een Overzicht van het lopend onderzoek over de nieuwste geschiedenis uit. Hierin zijn notities opgenomen van onderzoekers die zich bezighouden met de nieuwste geschiedenis in het algemeen en met de nieuwste geschiedenis van België en zijn vroegere kolonies in het bijzonder. De notities zijn alfabetisch geschikt op naam van de onderzoeker en vermelden naast adresgegevens de lopende onderzoeksprojecten. Het onderzoek wordt onderverdeeld in onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat, persoonlijk onderzoek niet uitgevoerd in functie van een doctoraat, collectief onderzoek en onderzoek in het kader van praktische oefeningen of seminaries in de geschiedbeoefening.

Vanaf de tiende editie besloot BVNG om het Overzicht niet meer op papier maar elektronisch én gratis beschikbaar te stellen. Op deze manier willen we het Overzicht een grotere reikwijdte geven. Bovendien wordt het op die manier ook makkelijker doorzoekbaar en zullen we nieuwe toevoegingen of aanpassingen makkelijker kunnen invoegen. Het Overzicht van het Lopend Onderzoek over de Nieuwste Geschiedenis wordt zelf dus ook een lopend overzicht, dat voortdurend wordt aangevuld. Traditioneel zullen we elke vijf jaar een volledige rondvraag organiseren, maar tussendoor zullen we aanpassingen en aanvullingen zo goed mogelijk trachten op te volgen.

Is jouw lopend onderzoek (of dat van één van je onderzoekers/doctorandi) nog niet opgenomen? Stuur dan dit formulier ingevuld naar bvng@kuleuven.be. Zo blijft het Overzicht steeds een actueel en gebruiksvriendelijk document dat iedereen op de hoogte houdt van de stand van het onderzoek in de Belgische contemporanistiek.

Hier kan u het het huidige overzicht van het lopend onderzoek downloaden.

De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Deel 3

Bibliografie van de licentiaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1945-2001.
Door Luc François
480p. – 22.00 euro (+ verzendingskosten)
BVNG in samenwerking met Academia Press, Eekhout 2, 9000 Gent
Bestellen: Academia Press