Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven/ L’histoire publique en Belgique : bilans, enjeux et perspectives

Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven/ L’histoire publique en Belgique : bilans, enjeux et perspectives

UITGESTELD! Nieuwe datum: 21 september 2020 - Reportée! Nouvelle date: 21 septembre 2020

Eupen

Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen

Elke twee jaar organiseert de BVNG een Dag van de Nieuwste Geschiedenis, een congres waarop we al wie met de Nieuwste Geschiedenis in en over België bezig is, willen samenbrengen. De volgende editie zal doorgaan op 21 september 2020 in het Kloster Heidberg in Eupen en wordt georganiseerd in samenwerking met het Zentrum für Ostbelgische Geschichte en het Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH).

La Journée de l’histoire contemporaine est le rendez-vous bisannuel de l’ABHC, un congrès qui essaie de réunir tous ceux qui s’intéressent à l’histoire contemporaine en Belgique. La prochaine édition aura lieu le 21 septembre 2020 à Eupen, en collaboration avec le Zentrum für Ostbelgische Geschichte et le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH). Le thème général de cette édition est ‘L’histoire publique en Belgique’

Programma/Programme

9:30 Ontvangst/Accueil

10:15 Inleiding / Introduction door Andreas Fickers

10:25 Keynote lecture / Conférence inaugurale: ALINE SAX

11:15 Parallelsessies / Sessions parallèles I
1. Seksualiteitsgeschiedenis voor een breed publiek
2. Geschiedenis: publiek, educatief of toegepast
3. Archieven in de klas (rondetafel)
4. Histoire publique et outils numériques (rondetafel)

12:45 Lunch/Déjeuner

13:30 Parallelsessies / Sessions parallèles II
1. Leeszaal of alles digitaal ? (rondetafel)
2. 100 ans Ostbelgien: stratégies du ZOG en histoire publique
3. Onderwijs in publieksgeschiedenis, of publieksgeschiedenis voor onderwijs?
4. L’histoire belge en ligne tous azimuts

15:05 Parallelsessies / Sessions parallèles III
1. Uitgevers aan het woord (rondetafel)
2. Digitale Publiekshistorici: innovaties, uitdagingen en nieuwe rollen
3. Publieksgeschiedenis, niets om bang voor te zijn (rondetafel)
4. Verleden…Heden… Actie!

16: 50 Slot door/ Clôture par Nelleke Teughels (KU Leuven)
17:00 Receptie/Réception

Inschrijven/ Inscriptions

Inschrijven voor de Dag van de Nieuwste Geschiedenis kan door e-mail te sturen naar bvng@kuleuven.be én het inschrijvingsgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE43 0682 0439 5801 met de vrije mededeling ‘Naam Voornaam DAG 2020’.
BVNG-leden: 10 euro
Niet-leden: 15 euro
Inschrijving Dag + lidmaatschap BVNG: 20 euro