Richtlijnen voor auteurs

Wie meewerkt aan een bijdrage voor Contemporanea vragen we vriendelijk om volgende richtlijnen te respecteren. Indien u graag een bijdrage schrijft binnen een van onze rubrieken, gelieve contact op te nemen via bvng@kuleuven.be.

Specifieke richtlijnen per rubriek

Voor de verschillende rubrieken gelden specifieke inhoudelijke richtlijnen. Deze kan u consulteren door op hieronder op de betreffende rubriek te klikken. De lengte van de bijdragen vermeld hieronder is inclusief spaties en exclusief eindnoten:

Algemene vormkenmerken in vogelvlucht

Illustraties en weblinks
Als online tijdschrift laat Contemporanea toe links naar webpagina’s vlot te integreren in de artikels. We moedigen auteurs aan van deze mogelijkheid gebruik te maken door:

  • het toevoegen van een weblink naar een persoonlijke pagina van de auteur
  • het toevoegen van weblinks naar projectpagina’s en databanken
  • het toevoegen van weblinks naar vermelde publicaties die vrij toegankelijk zijn online

Verder vragen we auteurs minstens twee illustraties aan te leveren bij hun artikels. Deze illustraties dienen steeds van bronvermeldingen en bijschriften voorzien te zijn.

Voorbeeld:
Photographie du corps professoral de l’Athénée en 1887 (Archives de la Ville de Bruxelles, Collection Iconographique, F-3566).

Opmaak
- Gebruik geen opmaak behalve cursief voor titels van boeken en tijdschriften.
- Gebruik Times New Roman. Tekengrootte 12.
- Citeren in de tekst: enkele aanhalingstekens; dubbele aanhalingstekens [“] binnen citaten
- Citaten in de oorspronkelijke taal overnemen
- Toevoegen van weblinks: plaats het woord dat de drager wordt van de weblink tussen vierkante haken […] en voeg meteen daarachter de volledige weblink tussen haakjes (…).

Voorbeeld:
[Felix Archief](https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/felixarchief)

  • Gebruik volgend systeem voor bronverwijzingen:

Aerts, Remieg en Te Velde, Henk, ‘De taal van het nationaal besef, 1848-1940’, in: Van Sas, N. C. F. (ed.), Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam: Amsterdam university press, 1999), 391-454.
Anderson, Benedict, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism (Londen: Verso, 1994 [1983]).
Berger, Stefan, ‘Nationalism and historiography’, German History, 18:2 (2000): 239-259.

  • Bronverwijzing via eindnoot. Gelieve eindnoten handmatig in te voeren (niet via eindnootfunctie in Word). Voorbeeld:

Sedert de massificatie van het medium televisie in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw zijn bewegende beelden echter een deel geworden van het dagelijkse leven.(1) Vandaag gaat de eerste generatie met pensioen die de werkelijkheid in belangrijke mate heeft ervaren met en via bewegend beeld. Een niet onbelangrijk deel van hen is zelf producent van bewegend beeld door de ontwikkeling van laagdrempelige opname-apparatuur, een evolutie die met de ontwikkeling van de digitale technologie sedert de laatste jaren in een stroomversnelling zit.(2) Al deze elementen nopen geschiedschrijvers rekening te houden met het bewegend beeld als historische bron.

1. Anderson, Benedict, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism (Londen: Verso, 1994 [1983]), p. 3.
2. De Morgen, 13 oktober 2004,10-11.