Symposium Politieke biografie - 10 december, Amsterdam

De afgelopen vijftien jaar zagen veel wetenschappelijke politieke biografieën het licht. Maar welke bijdrage leverden deze publicaties aan de vernieuwing van de politieke geschiedenis? Deze vraag staat centraal in de werk- en discussiebijeenkomst over de politieke biografie. De bijeenkomst vindt plaats op 10 december a.s. in Amsterdam en is georganiseerd door de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis in samenwerking met de KNAW en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdens deze werk- en discussiebijeenkomst buigen we ons over de vraag wat kennis over het persoonlijke toevoegt aan ons denken over het politieke. Methodische problemen komen aan bod, nieuwe vormen van biografisch schrijven evenals de vraag hoe om te gaan met een hoofdpersoon die nog in leven is. En vormen premiersbiografieën een genre apart? De bijeenkomst is met name bedoeld voor politiek biografen, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

Meer informatie vindt u hier.