Vacature: Archivaris- medewerker digitaal archief en hedendaags documentbeheer

Je ondersteunt de faculteiten en diensten van de KU Leuven en van de ingekantelde leden van de Associatie KU Leuven bij de creatie, het beheer en de eventuele archivering van hun digitale documenten. Je biedt daarvoor de kennis, de workflows en de procedures van het Universiteitsarchief aan en begeleidt de opvolging en de uitvoering daarvan. Je rapporteert functioneel aan de clusterverantwoordelijke Digitaal archief en hedendaags documentbeheer.

Je fungeert als aanspreekpunt voor vragen van de universitaire organisatie betreffende het beheer van digitale documenten. Je werkt mee aan het verstrekken van de door het Universiteitsarchief aangeboden vormingspakketten, de werkinstrumenten, workflows en procedures voor analoog en digitaal documentbeheer, en digitale archivering. Je werkt mee aan de vorming van de lokale archiefbeheerders bij het opzetten en leren gebruiken van die werkomgeving.

In opdracht van en in overleg met de clusterverantwoordelijke geef je de documentbeheerders van de betrokken diensten en faculteiten advies bij het structureren, metadateren en beheren van hun digitale documenten.

Je begeleidt overdrachten van digitale documenten aan het Universiteitsarchief. Je houdt toezicht op de aanwezigheid en kwaliteit van structuur en metadata. Je regelt en begeleidt de feitelijke overdracht van de digitale objecten en hun metadata: je begeleidt de ingest van de bestanden in het digitale depot, de invoer van de metadata in het archiefbeschrijvingssysteem en waakt over de koppeling van beide.

Je bouwt inhoudelijke kennis op over het actuele functioneren van de KU Leuven en van de ingekantelde leden van de Associatie KU Leuven.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie in verband met de voorwaarden en aanwervingsprocedure.