Vacature: Archivaris, verantwoordelijke digitaal archief en hedendaags documentbeheer

Als lid van de staf van het Universiteitsarchief werk je mee aan de realisatie van het beleidsplan door deel te nemen aan de planning, de uitvoering en het opvolgen van de werking en de projecten van de dienst. Net als de andere archivarissen ben je inzetbaar voor het beheer van de volledige collectie en voor het aansturen en uitvoeren van de basisprocessen verwerving, behoud en beheer, en ontsluiting. Bovendien neem je afhankelijk van je eigen kennis en affiniteit een deel van de bestaande collectie ook op inhoudelijk vlak onder je hoede.

Als trekker van de cluster Digitaal archief en documentbeheer ontwikkel en implementeer je voor de diensten en faculteiten van de KU Leuven en voor de ingekantelde leden van de Associatie KU Leuven een beleid voor de creatie en het beheer van hedendaagse analoge en digitale documenten, met inbegrip van de digitale archivering van documenten die in aanmerking komen voor permanente bewaring. Je ontwerpt en beheert de instrumenten voor de uitvoering van dat beleid, door de archiefvormers en -beheerders te voorzien van een raamwerk, procedures en workflows voor het beheer en de eventuele overdracht van digitaal materiaal. Je stuurt een medewerker aan die de implementatie van het beleid en de uitvoering van overdrachten bij de archiefvormers mee kan begeleiden.

Binnen het Universiteitsarchief organiseer je het digitale depot en beheer je de ontsluitingssystemen. In samenwerking met LIBIS regel je de processen voor ingest en beheer van digitale objecten in het digitale depot (LIAS). Je bent ook verantwoordelijk voor het goede verloop van de kwaliteitsvolle invoer en publicatie van de beschrijvende metadata in de databanken die binnen het Universiteitsarchief gebruikt worden (scopeArchiv, ODIS en ALMA).

Je plant en beheert de uitvoering van de digitaliseringsprojecten van het Universiteitsarchief, in samenwerking met de inhoudelijk bevoegde collega’s en andere stakeholders

Je neemt deel aan relevante fora en samenwerkingsverbanden binnen de organisatie, en creëert en onderhoudt een breed netwerk met systeembeheerders en experten van diensten zoals LIBIS en ICTS. Je kan daarvoor gebruik maken van een grote expertise op het vlak van digitale archivering, die je voortdurend actualiseert door het volgen van de evolutie in het werkveld. Daarnaast heb je intensieve contacten met de archiefvormers en archiefbeheerders binnen de genoemde organisaties. Je verwerft een sterke inhoudelijke kennis over hun actuele functioneren, hun geschiedenis en hun archieven.

Interesse? Klik hier.