Vacature doctoraatsbursaal onderzoeksproject “Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960)” (UGent)

De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een doctoraatsbursaal

Het betreft een positie gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent in het kader van een interdisciplinair onderzoeksproject “Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960)”. Promotoren zijn Bruno De Wever (Vakgroep Geschiedenis) en Daniël Biltereyst (Vakgroep Communicatiewetenschappen).
Het project onderzoekt de rol van nieuwsmedia in Vlaamse en Belgische natievormingsprocessen in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960). Via beleidsanalyse, inhoudsanalyse en kritische discoursanalyse van geschreven pers, radio- en filmjournaals levert het project een bijdrage aan natievormingsonderzoek in naoorlogs Vlaanderen en de rol van nieuwsmedia hierin. De doctoraatsbursaal voert een onderzoek naar het beleid, de inhoud en het discours van een selectie van Vlaamse kranten en Vlaamse nieuwsuitzendingen op de openbare radio m.b.t. natievorming.

Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u via deze link.